Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Miljöpartiet, ta fram en politik som låter idéburen vård och omsorg växa!

Idéburen vård och social omsorg kan växa mer.
Potentialen är stor men tillväxten hindras, visar en ny rapport.
– Vi eftersöker politisk vilja att lösa finansieringsfrågorna, säger Famnas generalsekreterare Lars Pettersson.

I dagarna genomför Miljöpartiet sin kongress i Göteborg. Miljöpartiet skriver att det vill:

”att vinster i välfärden ska stanna i välfärden, att insynen i all offentlig finansierad verksamhet ska vara hög, att det ska finnas många olika aktörer som bedriver verksamhet av hög kvalitet. ”

– Om Miljöpartiet menar allvar med att ”att det ska finnas många olika aktörer som bedriver verksamhet” är det dags att visa var man står i frågan kring tillväxt och utveckling av idéburet företagande inom vård och social omsorg. Vi vill att Miljöpartiet, som nu i helgen blivit näst största parti i EU-valet, visar politisk vilja att skapa likvärdiga möjligheter för olika aktörer att utvecklas. Sverige måste tillämpa EUs program för Social Business liksom de nya upphandlingsreglerna för att skapa mångfald av aktörer inom vård och omsorg, säger Lars Pettersson.

Enligt Novus undersökning om vad allmänheten anser om vård och omsorg uttrycker nästan åtta av tio att det är viktigt att kunna välja utförare av vård och omsorg. Sju av tio tycker att den som bedriver vård och omsorg bör låta överskottet gå tillbaka till verksamheten istället för att dela ut vinsten.

Famnas 50 medlemmar, som i huvudsak består av ideella föreningar och stiftelser, omsatte under förra året 4 366 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2,2 procent.

– Våra medlemmar är inställda på att växa och utvecklas. De huvudsakliga hindren för detta är nuvarande upphandlingslagstiftning och svårigheter att finna investerings- och utvecklingsmedel. Detta framgår tydligt i Famnas tillväxtrapport för 2013. Miljöpartiet har nu möjlighet att ta ledningen i att driva denna utveckling, avslutar Lars Pettersson.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna