Aleksandra WassoAktuellt

Mindre projektbidrag och mer långsiktig finansiering

Det uttrycker samtliga riksdagspartier i den enkätundersökning som vi genomfört. Alla partier är positivt inställda till civilsamhällets organisationer och anser att den generella finansieringen behöver öka. Tyvärr översätts denna välvilliga inställning inte alltid i konkreta politiska beslut som faktiskt gör skillnad för civilsamhället, säger Patrik Schröder, samordnare för civilsamhällesfrågor på Fremia.

På frågan om de vill stärka det svenska grundlagsskyddet genom att göra det svårare att ändra grundlagen, svarar sex av åtta partier ”ja”. Sverigedemokraterna svarar ”nej” och Vänsterpartiet är avvaktande.

Enkätundersökningen har genomförts under april–juni och besvarats av alla riksdagspartier. De 15 frågorna i enkäten tar avstamp i de huvudförslag som togs fram inom Nysta – Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. Bakom undersökningen står Civos, Famna, Forum, Fremia och Giva Sverige, alla paraplyorganisationer inom civilsamhället.

Här kan du läsa hela enkätundersökningen ”Riksdagspartiernas syn på 15 centrala frågor för civilsamhället”.

 

 

Senast uppdaterad 2022-09-08

Fler nyheter från Famna