Anders malmstenOkategoriserade

Mobil äldreakut – reportage

I Uppsala finns en mobil äldreakut som startades 2011 för att öka möjligheten till akut vård i hemmet för äldre, och avlasta sjukhusets akutavdelning. Nu har verksamheten permanentats och drivs av kommun och landsting tillsammans.

Läs reportaget i Läkartidningen

Senast uppdaterad 2015-02-23

Fler nyheter från Famna