Aleksandra WassoAktuellt

Morgonseminarium: Att bygga kultur i en värderingsstyrd organisation

Anders Hanson

Organisationers kultur påverkas starkt av värderingar, och i med detta har en värderingsstyrd organisation en särskild möjlighet att skapa en ändamålsenlig kultur med utgångspunkt i sin värdegrund.

I vår tid handlar kulturbygget om att hitta en ny balans mellan lydnadskultur och ansvarskultur, där den senare är viktigare men också svårare att få till. Ett sätt att nå dessa resultat är att jobba med så kallat Salutogent Ledarskap där man som ansvarig fokuserar på de ’hälsosamma delarna’ av en organisation än det som fungerar mindre bra. Med ett främjande/salutogent förhållningssätt ökar chansen att man kan påverka rörelsen i en önskad riktning.

Anders Hanson är författare och konsult inom ledarskap och hälsa. Han har bland annat skrivit om Salutogent ledarskap (2010) och Salutogen kultur (2015) och kommer den 9 december hålla ett kostnadsfritt seminarium för Famna och våra medlemmar som ni är varmt välkomna att närvara på.
Seminariet kommer hållas digitalt via zoom och pågå mellan 08:00 och 09:00. Under seminariet kommer ni få chansen att ställa frågor samt delta i diskussioner kring organisationernas värdegrunder samt hur just du kan använda ett salutogent arbetssätt för att främja din verksamhet.

Om du önskar närvara vid detta seminarium fyll i formuläret här! Möteslänk skickas ut dagen innan.

Senast uppdaterad 2022-11-25

Fler nyheter från Famna