Anders malmstenAktuellt

Möte om upphandling för arbetsintegrerande sociala företag (ASF) 20 mars

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) vänder sig till människor som ofta står långt från arbetsmarknaden, till exempel genom att personerna länge har varit utan arbete.

Bakgrunden till mötet den 20 mars är följande:
1. Framöver kommer deltagare få välja vilket företag (ASF) som en deltagare önskar arbeta i. Deltagarnas val sker enligt LOV, lagen om valfrihetssystem.
2. De ASF som blir aktuella att ingå i LOV måste vara upphandlade/ godkända.

Informationsmöte kring detta hålls måndag 20 mars.
Tid: kl. 10-12
Plats: Quality Hotel Winn, Haninge C, Handens pendelstn, Rudsjöterrassen 3

Inledare:
Annica Falk, samordningsförbundet Östra Södertörn
Anders Fogelberg, Kugghjulet/Famna
Mircea Budulean, Kugghjulet/Famna

Samordningsförbundet Östra Södertörn och Kugghjulet hoppas att alla arbetsintegrerande sociala företag i Östra Södertörn och Stockholmsregionen kan komma till mötet.

Meddela om ni kommer till mircea.budulean@famna.org

www.samordningsforbundetostrasodertorn.se

www.famna.org

Detta möte är en del i projektet Kugghjulet som drivs av Famna och Coompanion. Mer information om Kugghjulet finns på länk här

 

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna