Anders malmstenMedlemsnyheter

Möten och utbildningar under hösten

Hospice Gabriels höstkonferens i Vara
”När man vet att någon snart ska dö” och ”Palliativ vård vid demens” är ett par av programpunkterna när Hospice Gabriel bjuder in till en heldagskonferens den 3 oktober i Vara Konserthus. Hospice Gabriel, som fyller 25 år i år, finns i Lidköping och är specialiserad på palliativ vård som tillfredsställer människans fysiska, psykiska, sociala och andliga behov.
Anmälan till höstkonferensen görs via Hospice Gabriels webbplats.

Betaniastiftelsens höstutbildningar landet runt
Betaniastiftelsen ordnar utbildningsdagar i palliativ vård och existentiellt stöd på olika håll i landet under hösten – från Piteå i norr till Älmhult i söder. Heldagarna har rubriker som Kultur för sinne och minne, Undersköterskans roll palliativ vård och Livet bakom skärmen. Här kan du läsa mer om alla de olika temadagarna samt anmäla ditt intresse.

Göteborg planerar LOV för särskilt boende för äldre
Göteborgs stadsledningskontor bjuder in till möte den 17 september om uppdraget att införa valfrihetssystem enligt LOV inom särskilt boende för äldre. Mötet handlar om planeringen inför att ta fram ett förfrågningsunderlag. Enheten för kontrakt och uppföljning deltar också för att informera om hur ansökan kommer att gå till för att ingå i valfrihetssystemet.
Tid: 17 september klockan 16.00 – 17.30
Plats: Wenngrenska salen, Gustaf Adolfs torg 4, Göteborg
Anmälan skickas till mona.lundahl.davies@stadshuset.goteborg.se senast den 12 september

Nytt möte med Famnas kvalitetsnätverk
Den 23 september är det dags för kvalitetsnätverket att träffas igen. Nätverket får besök av eHälsomyndigheten som berättar om sitt arbete och om ett specifikt regeringsuppdrag som rör informationshanteringen i elektroniska patientjournaler. På agendan står också Jenny Lundqvist från Famna-medlemmen Solåkrabyn som berättar om sitt arbete ”Att identifiera kvalitet och leva sina värderingar i praktiken”. Dessutom presenterar Johann Knigge Famnas Kvalitetsrapport 2019. Tiden är klockan 13-16 och lokalen är på Klara Södra Kyrkogata 1, 9 tr. Anmäl ditt deltagande senast den 16 september till johann.knigge@famna.org

PÅMINNELSE – Höstutbildning om IOP
Tillsammans med Forum – idéburna organisationer med social inriktning och Front Advokater ordnar Famna två utbildningsdagar under hösten kring idéburet offentligt partnerskap (IOP). Den 17 oktober blir det en heldag i Malmö och den 14 november är dags för en dag i Stockholm. Utbildningen riktar sig i första hand till den som arbetar i offentlig sektor (till exempel jurist, upphandlare, strateg eller den som på annat sätt är involverad i IOP) och som vill veta mer om vilka möjligheter det finns att samarbeta med idéburna verksamheter. Även idéburna organisationer är välkomna att anmäla sig. Läs mer och anmäl dig här och här.

PÅMINNELSE – Anmäl dig till Svensk Vårds höstkurser
Famnas samarbete med Svenska Vård fortsätter. I höst finns det kurser om bland annat IVO:s nya tillståndsregler, lågaffektivt bemötande, ledarskap inom vård och omsorg samt missbruk inom vård och omsorg. Läs mer här.

PÅMINNELSE – Septembermöte LSS-nätverket i Stockholm
LSS-nätverket inom Famna Stockholm har ett möte den 26 september klockan 13-15. Välkomna till BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter, Döbelnsgatan 59 (vid Rådmansgatan tunnelbana).

Senast uppdaterad 2019-10-17

Fler nyheter från Famna