Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Nästa krispaket måste inriktas på civilsamhället

Stängda secondhand-butiker, inställd arbetsträning och minskat givande är några av intäktseffekterna på idéburna verksamheter. Därtill kommer uteblivna intäkter för vård och omsorg som inte kan genomföras enligt avtal. Men allra mest är pandemin inom idéburen sektor en uppvisning i mobilisering för medmänsklighet.

Vid Famnas, Forums och Giva Sveriges möte med civilsamhällesminister Amanda Lind i fredags framhöll vi allt detta. Ministern var påläst och intresserad. Vid sittande bord gavs förstås inte några löften. De förslag som vi, de tre organisationerna gemensamt, lade fram fokuserad på fyra områden:

  • Akutstöd för civilsamhället

Stödet måste organiseras på ett enkelt sätt så att det kommer ut snabbt och även kan komma mindre organisationer till del. Det måste också säkerställas att civilsamhället i sin roll som arbetsgivare kan ta del av de krispaket som redan utlysts.

  • Låt organisationer behålla projekt- och bidragsmedel

Vi vill att myndigheter intar en flexibel hållning i tider av kris. Regeringen och ansvariga myndigheter bör markera förståelse för att vissa aktiviteter och projektfinansierade insatser inte kan ske och se till att offentliga bidragsgivare inte krävs tillbaka bidragen på grund av detta.

  • Ersätt även idéburna aktörer inom vård och omsorg

När staten ersätter offentliga vård- och omsorgsgivare för merkostnader på grund av corona-krisen måste även idéburna aktörer få del av de medlen. De idéburna bär en viktig del av bördan och måste kompenseras proportionerligt.

  • Matcha alla gåvor från allmänheten

Staten bör stimulera ett ökat givande från allmänheten genom att, med Storbritannien som förebild, matcha gåvor till allmännyttiga ändamål. På så sätt får de offentliga medlen en hävstångseffekt som sträcker sig förbi år 2020 och fler organisationer vågar satsa på att uppmuntra människor att engagera sig genom att ge gåvor.

Du kan läsa mer om förslagen och hur de är framräknade i vår gemensamma PM, som återfinns via denna länk.

Men det krävs mer än detta för att skapa rimliga förutsättningar för alla idéburna aktörer. Den senaste tiden har Famna därför vidtagit ytterligare ett antal åtgärder för att underlätta för medlemmarna:

  • Dialog med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) som ska resultera i ett gemensamt uttalande om vad som gäller när personal lånas ut till offentliga vårdgivare och hur SKR bör verka för att även idéburna vårdgivare får del av de extramedel som staten ställer till förfogande.
  • Skrivelse till socialminister Lena Hallengren, civilminister Lena Micko och finansminister Magdalena Andersson, tillsammans med Vårdföretagarna om att staten måste säkerställa att extramedel också kommer icke-offentliga vård- och omsorgsgivare till del.
  • Debattartikel om att civilsamhället var bortglömt i vårpropositionen – kan läsas via denna länk.
  • Kontakter med politiker inom oppositionen, januaripartierna och regeringspartierna för att bilda opinion för civilsamhället i allmänhet och idéburen välfärd i synnerhet syns och uppmärksammas i den fortsatta politiska hanteringen av coronakrisen.

Arbetet fortsätter oförtrutet!

Senast uppdaterad 2020-05-18

Fler nyheter från Famna