Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Nätverksträff i Famna 4 september

Famnas medlemmar träffas i professionella nätverk för att utbyta erfarenheter kring gemensamma frågor, diskutera lösningar och stötta verksamhetsutveckling. 

Nätverken vi har f n rör äldreomsorg, eHälsa, social omsorg, kvalitet mm. Förutom riktiga träffas finns forum på webben med samma uppgift: att hålla kontakt, byta erfarenheter och ta upp gemensamma frågor.

Nu blir det nätverksträff 4 september på eftermiddagen.

Alla medlemmar är välkomna! Har din organisation ännu inte någon medlem i ett nätverk du tycker verkar intressant? Hör av dig till  Jenny Hjalmarson på Famna.

Som medlem i Famna kan man också bli medlem i vår slutna Facebookgrupp för Kvalitet  https://www.facebook.com/groups/258770521254272/ Gå in där och ansök om medlemskap, samt svara på frågorna om vilken organsation och funktion du har. Alla är välkomna!

De kvalitetsnätverk som finns i nuläget är för Famna-medlemmar som vill samarbeta kring kvalitet, äldreomsorg, eHälsa och LSS. Famna har också ett kommunikatörsnätverk.

Nu är det dags för höstens första nätverksträff för kvalitet:

Måndagen den 4 september kl. 13-16:00 på Klara Södra Kyrkogata 1, Sensus möte, plan 9.

Anmäl din medverkan genom att svara till Jenny.

Skriv även gärna om det är något speciellt som du önskar lyfta fram och diskutera under denna träff!

Huvudfokus i denna gång kommer att vara kvalitetsledningssystem och kunskapsutbyte mellan olika verksamheter kommer att ske. Vi delar med oss av erfarenheter av arbete med ISO certifiering och andra sätt att säkerställa kvalitet.

Den 4 september kommer vi också prata om några aktuella utredningar:

Kvalitet i välfärden SOU 2017:38

Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre SOU 2017:21

Så stärker vi den personliga integriteten SOU 2017:52

Jakten på den perfekta ersättningsmodellen SOU 2017:56

God och nära vård SOU 2017:53

 

Välkommen!

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna