Anders malmstenMedlemsnyheter

Nätverksträff i Famna 8 feb

 

Alla medlemmar är välkomna att ha deltagare vid nätverksträffarna. Den medlem som vill veta mer men inte är med i något av nätverken, är välkommen att kontakta Truls Neubeck på Famna.

De nätverk som finns i nuläget är för medlemmar som vill samarbeta kring kvalitet, äldreomsorg, eHälsa och LSS, samt näringspolitiskt och kommunikatörsnätverk.

Nu är det dags för årets första nätverksträff för nätverken som samlar ansvariga inom kvalitet, äldre, eHälsa och LSS.

Måndagen den 8 februari kl. 13-16:30 på Klara Södra Kyrkogata 1, Sensus möte, plan 9.

Anmäl din medverkan genom att svara till Truls.

Skriv även gärna om det är något speciellt som du önskar lyfta fram och diskutera under denna träff!

Den 8 februari är det först en gemensam samling, alla nätverk tillsammans, för att sedan dela upp träffen och öppna upp för dialog i de olika arbetsgrupperna (kvalitet, äldre, eHälsa och LSS) utifrån aktuella ämnen.

Bland det som kommer tas upp den 8 februari är:
Nationella projekt:
Nationell plan för äldreomsorgen
Översyn av LSS
Välfärdsutredningen
Ny placeringsform för unga, SoS
Dialogforum, IVO
Idéburen Äldreomsorg, Stockholm stad
Branschråd Äldreomsorg, Stockholm stad
Kartläggning av behov för att skicka integritetskänslig information digitalt

Synliggöra idéburen kvalitet:
International Forum on Quality and Safety
Vitalis
Elmia Äldre
2 juni – Famna anordnar en dag för innovationer i idéburen vård och social omsorg
Kvalitet och upphandlingar – Henrik Erikssons rapport
Drivkrafter – Monica Bäck Andersson rapport

Verksamhetsstöd:
Famnas kompetensforum i eHälsa
Famnas Testbädd för personcentrerad vård och omsorg
Verksamhetsstöd för ledningsgrupper
Handledning för ledning/chefer
Kvalitetsdialog
Workshop om riskanalys

Välkommen!

 

Senast uppdaterad 2016-01-28

Fler nyheter från Famna