Anders malmstenAktuellt

Nema Problema är Årets bästa idéburna samhällsförbättrare

Den ideella föreningen Nema Problema i Stockholm, som hjälper nya i Sverige till sysselsättning och snabbare integration är Årets bästa idéburna samhällsförbättrare 2020. Priset delades ut av Famna på den stora nordiska konferensen för idéburna välfärdsaktörer som hölls i Falköping 11-12 mars. Pristagarens viktigaste aktiviteter är mentorprogram för både nyanlända unga och vuxna samt högtidsfirande för att bryta fördomar och bygga relationer.

Emma Henriksson, juryledamot och styrelseledamot i Famna, delar ut priset Årets bästa idéburna samhällsförbättrare 2020 till Vilhelm Skoglund, verksamhetsansvarig Nema Problema.

– Nema Problem tar kraften i allas engagemang för ett medmänskligare samhälle på allvar och organiserar stödet för nyanlända till snabbare jobb och minskade klyftor. Föreningen är väl värd priset som Årets Idéburna Samhällsförbättrare, säger juryns ordförande Thomas Schneider, som till vardags är utvecklingschef på Bräcke diakoni.

Motiveringen

I sin motivering skriver juryn: ”Genom att utgå från ett tydligt behov hos målgruppen skapar Nema Problema innovativa, kreativa och effektiva lösningar för att möta en angelägen samhällsutmaning. Nema Problema har visat att detta leder till nytta för både nyanlända och för samhället i stort. Deras insatser skapar förståelse mellan olika kulturer och ger utrymme för alla att engagera sig i för samhällets helt centrala frågor. Genom en systematisk uppföljning, mätbara mål och resultat synliggör Nema Problema hur en idéburen aktör bidrar till samhällsutvecklingen.”

Läs mer om Nema Problema via denna länk.

Senast uppdaterad 2020-04-20

Fler nyheter från Famna