Databasen är unik: ingen annanstans finns en samlad bild av sektorn med dess mångfacetterade juridiska och ekonomiska struktur av stiftelser, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, samfund och aktiebolag, och med tidsserier ända från 2008.

Rapporten brukar emellanåt också få viss medial uppmärksamhet – särskilt de år då den idéburna sektorn skiljer sig från den privata eller den offentliga välfärden på något tydligt sätt. Under pandemiåren gjorde vi en djupdykning i de offentliga stöden och huruvida de nådde våra medlemmar eller inte.

I år ska rapporten utvecklas och bli ännu fylligare och mer användbar. Vi utvecklar den tillsammans med PwC och en av våra konsulter som varit med i flera år.

Nästan alla data kommer från medlemmarnas årsredovisningar. Därför måste vi få in dem från alla så snart som möjligt: arbetet är redan påbörjat och pågår under sommaren och början av hösten. Vi kompletterar med andra statistikkällor där sådana finns, för att belysa något särskilt tema eller fördjupa analysen i någon aspekt.

Vi kommer att påminna och tjata på alla medlemmar så att vi får in precis alla årsredovisningar – och helst så snart som möjligt!