Famna genomför opinionsundersökning

Famna
Vad tycker allmänheten om idéburen sektor? Och vad vet de? Det kommer Famna nu ta reda på med hjälp av en omfattande opinionsundersökning. Den första i sitt slag.

Famna har de senaste åren undersökt politikers kännedom och inställning till idéburen sektor. I samtliga undersökningar har det konstaterats att inställningen är positiv, oavsett politisk färg. Trots detta har sektorn inte vuxit.

Med vårens medvind i debatten kring våra frågor har det blivit dags för Famna att ta reda på allmänhetens intresse av sektorn. Förhoppningsvis kan den ökade förståelsen ge oss argument för att öka trycket på politiken och i förläningen bättre förutsättningar för sektorn.

Vad vet allmänhet om idéburen sektor? Och är det något de väljer framför privat och offentligt finansierad välfärd – om de har möjlighet? Detta vill nu Famna ta reda på.

– Det är viktigt för oss och för våra medlemmar att få veta vilket utgångsläge vi har, hittills har vi bara gissat. Givetvis är politikernas inställning och vetskap intressant men hur det ser ut i allmänhet är minst lika relevant. Om väljarna inte efterfrågar idéburen välfärd finns inga incitament för politikerna att agera, säger Jakob Ärnlöv utredare på Famna.

Opinionsundersökningen kommer att genomföras av Verian, tidigare Sifo, och resultatet kommer att presenteras i början av hösten. Efter att opinionsundersökningen genomförts kommer resultatet användas för att eventuellt justera den politikerenkät som går ut till politiker under hösten.

– Vi hoppas få fram intressant data i opinionsundersökningen som vi sen kan använda i politikerundersökningen för att göra den ännu spetsigare, säger Jakob Ärnlöv.

Famna vill rikta ett stort tack till Ersta diakoni, Stockholms sjukhem och Sveriges stadsmissioner som bidragit till finansieringen av undersökningen.

Några av våra medlemmar