Famna skruvar på strategin

Famna
Just nu pågår ett strategiskt arbete för att säkerställa att Famna gör det som krävs för att närma sig målet Tio2030, det vill säga att idéburen sektor står för 10 procent av välfärden år 2030. Vi ställde tre frågor till Erik Andersson, driftchef på Bräcke diakoni, men också ledamot i Famnas styrelse.

Vad är målet med det strategiska arbete som pågår?

– Andelen idéburen välfärd har inte vuxit i den takt Famna önskat och då behöver vi se över strategin och fråga oss vad vi kan göra mer. Det vi kommit fram till är att Famna ännu tydligare behöver fokusera på förutsättningarna för idéburen välfärd. Famna ska verka för att idéburna aktörer ska ha så bra förutsättningar för tillväxt som möjligt. Men också att nya idéburna aktörer tar sig in på marknaden.

Hur långt har ni kommit?
– Just nu arbetar vi med att ta fram en justerad strategi i styrelsen, något vi gör tillsammans med medarbetarna på vårt kansli. Sen behöver strategin förstås förankras och inte minst omsättas i praktiskt arbete.

Kommer man känna igen Famna – även med dessa nya styrdokument på plats?
– Absolut. Det handlar inte om någon ny riktning utan ett tydligare fokus på den redan inslagna vägen. Sedan blir det såklart upp till kansli och ny generalsekreterare att i samråd med styrelsen och våra medlemmar omsätta dessa tankar i praktiken. Avgörande för att lyckas är förstås också att vi fortsätter att vara en tydlig och trovärdig avsändare och samtalspart.

Några av våra medlemmar