Famnas första generalsekreterare promoveras till hedersdoktor! Prisas för sitt långa engagemang

Famna

Famnas första generalsekreterare, Lars Pettersson, promoverades till hedersdoktor vid Marie Cederschiöld högskola vid den akademiska högtiden 30 september. Lars har under många år verkat för forskning inom socialt arbete, särskilt frivilligt socialt arbete samt civilsamhällesforskning. Rektor Roger Klinth betonade att Lars Pettersson utnämns till hedersdoktor för sitt långa engagemang inom två av högskolans fokusområden – socialt arbete och civilsamhällesforskning. Inte minst har Lars aktivt bidragit till fördjupad samverkan, internationalisering och finansiering av forskning inom dessa områden.

Famna gratulerar Lasse till utnämningen!

Några av våra medlemmar