Famna stöttar medlemmarnas undersköterskor

Famna
En unik satsning på en sällan prioriterad yrkesgrupp. Under 2023 startade Famna två projekt med samma syfte – att hjälpa undersköterskor att få sin nya yrkestitel på plats.

Beslutet om att undersköterska skulle bli en skyddad titel var de flesta positiva till. Men Famna såg tidigt en farhåga – vem ska stötta alla undersköterskor i arbetet med att få sin utbildning validerad? Och de som saknade rätt meriter – vem skulle hjälpa dem att hitta rätt utbildning?

– Mycket hamnade i knät på den enskilde individen. Vi kände tidigt att det skulle behövas en insats för våra medlemmar, säger Shanga Amin, projektledare för både projekt SIV i Stockholm och projekt ULV i Västra Götalandsregionen.  

Det var ur detta behov de två ESF-projekt som Famna drivit under året uppstod. Det som kom i gång först var SIV, stödstruktur idéburna vård- och omsorgsgivare, som riktade sig till aktörer i Stockholmsområdet.

Efter följde ULV, undersköterskelyftet i väst. Båda projekten är viktiga insatser för att avlasta medlemmarna som organisationer. Men Shanga vill också lyfta hur mycket det har betytt för varje enskild medarbetare. I skrivande stund har dryg 1055 personer fått stöd i projekt SIV och över 100 personer i projekt ULV med att få sin nya titel.

– För flera av dem kändes det övermäktigt att ta reda på exakt vad som gällde, att läsa lagtext och förstå hur man skulle tolka. Det här är en yrkeskår som ger otroligt mycket som men som sällan får något gratis. De undersköterskor vi träffat har varit otroligt tacksamma.

Projektet har kunnat delas in i tre faser. Den första handlade om kartläggning – se var personen befann sig och om hen hade rätt erfarenhet och meriter. Nästa steg var att komplettera med studier för de som behövde det. Sista fasen har handlat om att ansöka om att få sitt yrkesbevis.

Vissa har bara behövt hjälp vid ett tillfälle, medan andra har fått stöd under alla steg i processen. Oavsett insats, så ser Shanga att värdet varit stort. Och menar att det finns all anledning att känna stolthet över båda projekt.

– Vi har visat att vi finns här för våra medlemmar. Anställda i region eller kommun har inte fått det här stödet. Det har varit unikt för idéburna aktörer.

Läs mer om hur undersköterskan Hanane Djeddou på Bräcke diakoni upplever det stöd hon fått. 

Några av våra medlemmar