Första möte om samverkan mot gängvåld

Debatt
I november skrev Famna tillsammans med ett flertal andra organisationer en skrivelse till regeringen för att öka samverkan med civilsamhället på det brottsförebyggande området. Skrivelsen resulterade i ett möte med både justitieminister Gunnar Strömmer och socialminister Jakob Forssmed.

I november skrev Famna tillsammans med ett flertal andra organisationer en skrivelse till regeringen för att öka samverkan med civilsamhället på det brottsförebyggande området. Skrivelsen resulterade i ett möte med både justitieminister Gunnar Strömmer och socialminister Jakob Forssmed.

Socialministern var tydlig med att det behövs mer samverkan med civilsamhället och att idéburna utförare är viktiga. Justitieministern delade uppfattningen och sa att hans genuina ambition är att ”nå ut i samhällets kapillärer för att lyckas med det förebyggande arbetet” och att det är där de idéburna verkar.

Några av våra medlemmar