Dagens Nyheter lyfter idéburen välfärd i en ledare

Sektorn
De idéburna aktörerna måste synliggöras mer i den offentliga debatten. Bara så kan den idéburna sektor växa. Det slog tidningen Dagens Nyheter fast i sin ledare.

“Om det är bästa möjliga kvalitet i välfärden som är målet borde politiker alltså försöka öka de icke-vinstdrivande aktörernas andel”

Det står att läsa i Dagens Nyheter på ledarplats. I texten lyfts den studie från Göteborgs universitet som visar att de idéburna aktörerna har den bästa äldreomsorgen. Men det finns även hänvisningar till den politikerenkät som Famna genomfört och till citat från tidigare generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton. 

Läs hela ledaren här. 

Några av våra medlemmar