Idéburna tar hjälp av idéburna

Sektorn
När Bräcke diakoni kände behov av ledarskapsutveckling för sina chefer sökte de inte en färdig lösning. De sökte en partner för långsiktigt samarbete. Och hittade en i sitt idéburna nätverk.

Bräcke diakoni såg ett behov av att stötta sina chefer med kompetensutveckling. Men för att verkligen förstå vad det fanns för behov i organisationen började man med en kartläggning. Bodil Takvam är HR-chef på Bräcke diakoni. 

– Vi i ledningsgruppen delade upp våra chefer mellan oss och gjorde intervjuer med dem. Det gav, förutom många fina samtal, ett bra underlag. Men vi kände att vi behövde hjälp för att komma vidare.  

Från Bräcke diakonis håll var man på det klara med att man inte var intresserad av någon engångsinsats. Man ville ta fram ett ledarskapsprogram tillsammans med en partner. Ett koncept som skulle hålla över tid och som kunde utvecklas i takt med att behoven förändras. 

– Vi hade flera kandidater med vårt val föll på en av våra systerorganisationer – S:t Lukas Göteborg. Förutom att vi var ute efter en långsiktig och strategisk partner var det viktigt för oss att vårt ledarskapsprogram skulle vila på vetenskaplig grund. Den teoretiska kompetensen hittade vi hos S:t Lukas säger Bodil Takvam. 

Att S:t Lukas, precis som Bräcke diakoni, också är idéburna, ser Bodil som väldigt positivt. Även om det inte var ett krav. 

– Givetvis känns det bra för oss att de pengar vi investerar i våra chefer går tillbaka och ger mer verksamhet. Dessutom underlättar det att vi delar liknande värdegrund. 

Värdegrunden är något som även Daniel Oscarsson, vd på S:t Lukas Göteborg, lyfter fram som en viktig faktor bakom det lyckade samarbetet. Men även att de genom att själva vara idéburna lättare förstår en annan idéburen organisation. 

– Vi har mycket kunskap om hur idéburna funkar, vi förstår särarten. Det är ofta organisationer med stort engagemang som inte är genombyråkratiserade, utan som präglas av en hög grad av tillit. Att vi förstår de här organisatoriska förutsättningarna tror jag är en klar fördel. 

Bräcke diakonis vilja att jobba långsiktigt och gemensamt har sporrat S:t Lukas Göteborg. 

– Vi förstod att de önskade sig ett partnerskap, inte en färdig lösning. Det gjorde att det tog lite tid innan vi kom i gång. Men i backspegeln var det värt den tiden, för det gjorde att vi hamnade rätt, säger Daniel Oscarsson. 

Totalt kommer det bli minst fyra omgångar av utbildningen för att alla chefer på Bräcke diakoni ska kunna gå. Vad som är nästa steg har ännu inte slagits fast, men det är uppenbart att det inte tar slut där. 

– Vi vill fortsätta vårt samarbete på sikt. Då lär vi känna varandra och bygger upp en relation. Det gör att vi kan fortsätta utveckla ledarskapet på ett ännu mer effektivt sätt, säger Bodil Takvam. 

Några av våra medlemmar