Innovation stoppar svinn och bidrar till gemenskap

Sektorn

Dagens Nyheter har i ett reportage besökt Stadsmissionens akutboende Boklara på Södermalm i Stockholm. Boendet fungerar både som övernattningsplats för hemlösa kvinnor samt frukostservering för kvinnor som har eget boende men sitter i en utsatt situation.

Frukosten som serveras varje morgon mättar cirka 80 personer varje dag och merparten av maten som serveras här är donerat svinn. Hittills i år har Boklara tagit emot 18 ton från Matmissionen, Stadsmissionens organisation för donerad mat. Motsvarande kostnad, om maten köpts, är 850 000 kronor.

Det som gör detta möjligt är en innovativ tekniklösning som sjösattes 2021 som gör det lättare att spåra maten. Donationer av mat har alltid varit en del av Stadsmissionens verksamhet men tack vare de tekniska framgångarna så har hanteringen professionaliserats och vuxit enormt. Vad som tidigare sköttes av handskrivna noteringar som lades in i excel-ark sköts nu av streckkodsläsare som genom en handdator skickar i väg följesedlar till mottagarna.

År 2017 levererades 81 ton mat till sociala verksamheter i Stockholm från lagret i Jakobsberg. Sedan dess har hanteringen ökat successivt, 2021 var samma siffra uppe i 263 ton.

Hela reportaget kan ni läsa här!

Några av våra medlemmar