“Ropa inte varg om reserverade upphandlingar”

Debatt
Varför varnar Vårdföretagarna upphandlande myndigheter för att använda bestämmelserna om reserverade upphandlingar? Famnas styrelseordförande Stefan Nilsson bemöter flera felaktiga argument i den skrivelse som skickats ut till kommuner och regioner.

Vårdsföretagarnas har skickat en skrivelse till landets regioner och kommuner där de varnar för att reserverade upphandlingar kan strida mot EU-rätten och att grundprinciperna vid upphandling inte kommer tillämpas – bägge argumenten är felaktiga!

I flera år verkade Famna för att det skulle bli möjligt att reservera upphandlingar och valfrihetssystem till idéburna aktörer. Vi anser att de nya bestämmelserna är avgörande för att vår sektor ska kunna växa och bidra ännu mer till den svenska välfärden.

Är det så att Vårdföretagarna har för avsikt att så tvivel hos regionernas och kommunernas inköpare och jurister?

Här hittar du hela Stefans svar i Dagens samhälle. 

 

Några av våra medlemmar