Aleksandra WassoAktuellt

Välkommen att nominera! Årets Bästa Idéburna Samhällsförbättrare – ÅBIS

Vem är din favorit? Föreslå kandidater till Årets Bästa Idéburna Samhällsförbättrare, ÅBIS!

Studier från Göteborgs universitet 2021 visar att idéburna aktörer som återinvesterar vinsten i organisationen har högre kvalitet än alla andra på marknaden. Idéburna aktörer upplevs ge tryggheten hos offentlig verksamhet men valfriheten och mångfalden hos privat sektor. Idéburen sektor och Famna inrättade därför ett pris 2016, för att uppmärksamma verksamheter som på särskilt sätt bidrar till kvalitet och nytänkande: ”Årets Bästa Idéburna Samhällsförbättrare”.

Famna vill med utmärkelsen synliggöra sektorn, ge stolthet hos dem som får den och därmed bidrar till inspiration och lärande för en än större krets. Priset delas ut på medlemskonferensen i Falköping.

KRITERIER

Utmärkelsen kan tilldelas en enskild medarbetare, en arbetsgrupp, enhet eller hel organisation.

Utmärkelsen vill uppmärksamma förnyelse och innovation. Det kan vara något som förbättrat kvaliteten, bidragit till hållbar utveckling, ökat effektiviteten eller gjort arbetet enklare. Allt i syfte att öka nyttan för dem vi är till för – våra brukare. Till exempel kan det vara en ny metod, ett nytt arbetssätt, en ny framgångsrik finansieringsmodell eller en teknisk utveckling.

Innovationen/förnyelsen får inte vara äldre än tre år och det är viktigt att ni kan berätta, hur den har bidragit till den ökade nyttan för brukarna.

JURY
En jury bestående av nedan nämnda personer kommer läsa igenom samtliga bidrag och via en motivering utse en medarbetare, arbetsgrupp, enhet eller hel organisation som vinnare av utmärkelsen:
Mats Pertoft, tidigare riksdagsledamot MP numera styrelseledamot Famna
Malin Lindberg, forskare med fokus på inkluderande innovationsutveckling vid Luleås Tekniska Universitet (LtU)
Thomas Schneider, utvecklingschef på Bräcke Diakoni

PRIS OCH UTNÄMNING
Utnämnandet av ”Årets Idéburna Samhällsförbättrare” sker vid medlemskonferensen i Falköping den 9-10 november 2022. Priset utgörs av äran, diplom och 5000 kronor. Pristagaren får också möjlighet att presentera sig och sina idéer på konferensen. En presentation kommer också att publiceras på Famnas webbplats och spridas i sociala medier.

 

NOMINERING
Ni är varmt välkomna att skicka in nomineringar till och med den 10:e oktober. Nomineringen skickas via mejl till adressen nedan, och det är viktigt att ni skriver ”Nominering” i ämnesraden. Förslaget får vara som mest en A4 och ska innehålla motivering till varför just denna enskilda medarbetare, arbetsgrupp, enhet eller hel organisation förtjänar att vinna samt dina kontaktuppgifter så att vi kan ställa följdfrågor.

 

Mejl: info@famna.org

 

Senast uppdaterad 2022-09-29

Fler nyheter från Famna