Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Nordisk konferens, eHälsa och studiebesök

 

Nu tror ju inte jag att motstånd i Sveriges riksdag är det främsta problemet när det gäller bättre villkor för vår sektor. De största hindren just nu tycks i stället vara ett visst tidsödande sökande efter och utredande om vad som faktiskt behöver göras. Men civilministern var befriande tydlig om inriktningen i sitt anförande och den efterföljande paneldiskussionen. Han lovade att försöka ta förslagen från sittande utredningar liksom arbetet med upphandlingsfrågorna vidare i den politiska kvarnen.

Värdar för konferensen i Oslo var Famnas systerorganisation i Norge (Virke), som tillsammans med vår danska motsvarighet (Selveje Danmark) och Famna, bjöd in till en inspirerande mix och hundratalet deltagare under rubriken Verdier og velferd.

Nilla Helgesson, Skyddsvärnet, talar i Oslo

Nilla Helgesson, Skyddsvärnet, talar i Oslo

Den norske forskaren Karl Henrik Sivesind, Institutt for samfunnsforskning, hade strax dessförinnan presenterat data om läget i de tre nordiska länderna: med 13,8 procent har Danmark högst andel sysselsatta i den idéburna sektorn (som de kallar ”selvejende”). Norge, där sektorn benämns ”ideell”, kommer tvåa med 7,8 procent och Sverige på jumboplats med endast 3,2 procent av de sysselsatta (2013).

Konferensen om Nordisk idéburen välfärd i Oslo. Sittande från vänster Bo Kristiansen, Ardalan Shekarabi, Bent Höge och Vibeke Hammer Madsen. Längst t.v. Ulrika Stuart Hamilton.

Konferensen om Nordisk idéburen välfärd i Oslo. Sittande från vänster Bo Kristiansen, Ardalan Shekarabi, Bent Höge och Vibeke Hammer Madsen. Längst t.v. Ulrika Stuart Hamilton.

I panelsamtalet (se bilden) mellan Bo Kristiansen, chef för Mariehjemmene i Danmark, Ardalan Shekarabi, civilminister, den norske hälsoministern Bent Höie och Virkes chef Vibeke Hammer Madsen försökte jag få alla att precisera ett kvantitativt mål. Hur stor andel ska idéburen sektor ha av den totala vård- och omsorgskakan i respektive land om tio år?
Det var bara organisationsföreträdarna som vågade sig på ett svar och längst gick Virke som satt målet 25 procent. Politikerna ville ”avstå från att spekulera”, som de uttryckte det.

Själv uttalade jag mig om detta i Dagens Samhälle # 3-2016 i torsdags där Famnas Tillväxtrapport för 2014 uppmärksammandes: jag tycker ett etappmål i Sverige på några års sikt bör sättas till 10 procent. Det är en bit kvar dit onekligen men om vi inte vågar ställa upp ambitiösa mål lär vi aldrig växa särskilt mycket. Du kan läsa artikeln här 

Viktoria Loo Skyman och Ann-Charlott Norman, Famna, ansvariga för Famnas eHälsoprojekt som medfinansieras av Europeiska Socialfonden, ESF.

Viktoria Loo Skyman och Ann-Charlott Norman, Famna, ansvariga för Famnas eHälsoprojekt som medfinansieras av Europeiska Socialfonden, ESF.

Famnas kompetensforum eHälsa
Året rivstartade på många sätt – inte enbart i Oslo! Famnas stora treåriga kompetensutvecklingsprojekt i digitala verktyg inom vård och omsorg har nu verkligen kommit igång och jag vill dela med mig av en bild på våra duktiga projektledare: till vänster Viktoria Loo Skyman och Ann-Charlott Norman till höger. Viktoria väntar om några veckor sitt andra barn och då tar Ann-Charlott över i ca ett år. Jag har haft förmånen att var med både vid det första mötet med alla de nyutnämnda eHälsocoacherna och vid vårt första styrgruppsmöte. Styrgruppen utgörs av chefer i de elva organisationer som deltar i projektet och kommer att ledas av mig under projektets tid.

Fortsatta studiebesök och årsstart för styrelsen
Mina studiebesök bland Famnas medlemmar fortsätter. Nyligen har jag haft chansen att lära känna två stockholmsmedlemmar lite bättre: Stiftelsen Isaak Hirsch Minnedär jag och vår praktikant Sebastian Laser av VD Christine Wallmark fick en spännande historielektion och tankar om framtiden för detta anrika äldreboende. Det andra besöket var hos BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter

som är en ekonomisk förening där verksamhetschef Marita Fernström målande beskrev för mig och Sebastian hur rådgivning och stöd går till och vilka framtids- och inte minst tillväxtplaner som finns.

Nu i februari väntar besök hos Stadsmissionen i Stockholm liksom resor i landet för att värva fler medlemmar.

Tillväxt är en del av den strategiska utvecklingen både för sektorn och för Famna som organisation. I veckan träffas Famnas styrelse för ett tvådagarssammanträde hos vår äldsta medlem, Stiftelsen Danvikshem, för att dra upp riktlinjerna för verksamheten framöver och diskutera strategiska frågor som det politiska läget och fortsatt påverkansarbete. Då kommer tillväxt, vinstbegreppet och medlemsvärvningen definitivt att stå på dagordningen.

Ulrika Stuart Hamilton

 

Senast uppdaterad 2016-02-01

Fler nyheter från Famna