Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Nordisk konferens om idéburen välfärd

 

Famna arrangerar tillsammans med nordiska systerorganisationer den första nordiska konferensen om idéburen välfärd, Velferd og verdier – Non-profit i Norden den 28-29 januari 2016, i Oslo.

Tillsammans med idéburna välfärdsorganisationer i Norge, Danmark, Finland och Island skapar vi ett forum där både beslutsfattare och idéburna organisationer kan utveckla kunskap och kontakter mellan de nordiska länderna.

De nordiska länderna har i många avseenden likheter i sina välfärdsmodeller, men i många fall har övriga högre grad av idéburna utförare inom vård och social omsorg än Sverige. Konferensen hålls den 28 januari, och den 29 januari blir det möjligheter att besöka idéburna verksamheter.

Konferensen har tre syften:
·         Att mötas mellan länderna och skapa nätverk för idéburen välfärd i Norden
·         Beskriva nordisk nytta – idéburen sektors bidrag till framtidens välfärd i Norden
·         Lära av varandras utmaningar och lösningar

Medverkande är bl.a. Norges hälso- och omsorgsminister Bent Høie och ordförande för den danska parlamentariska delegationen i Nordiska rådet Henrik Dam Kristensen (Famna väntar på bekräftelse från svenskt statsråd).

Forskaren Karl Henrik Sivesind kommer att presentera alldeles färsk forskning om de nordiska länderna och Skyddsvärnets direktor/VD Nilla Helgesson kommer att medverka på området ledarskap. Program i sin helhet kommer inom kort men vi vill redan nu bjuda in att boka 28-29 januari i kalendern och anmäla deltagande direkt på länken.

Öppet för alla inom Famna att delta.

För frågor och fortlöpande information kan du kontakta
marianne.iqbal@virke.no

Programmet är under framtagande i mer detalj, lite mer information samt möjlighet att anmäla intresse finns på länk här.

 

(Publicerad 151113)

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna