Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

Nordisk tillit – tack vare självständiga och starka civilsamhällen

Det nordiska guldet: tillit. På det temat avslutade ordföranden i Nordiska Ministerrådet, Bertil Haarder, det nordiska toppmötet om civilsamhället i Köpenhamn. Hans tes var att tilliten kommer sig av självständiga och starka civilsamhällen, något som finns och har funnits länge i alla de nordiska länderna. Erfarenheter från det rika föreningsliv som kännetecknar vår historia sedan 1800-talet och framåt är grunden för tilliten, menade Haarder. Frikyrkor, idrottsrörelsen, nykterhetsrörelsen och hemvärnet var de exempel han lyfte fram från Norge, Danmark, Sverige och Finland. I det danska fallet kan också Grundtvigs innovation i mitten av 1800-talet, folkhögskolan, och den därpå utvecklade fristående folkbildningen, läggas till pionjärinsatserna för civilsamhället.

Bertil Haarders tes stöds av forskning kring tillit och vad den innebär för till exempel låg grad av korruption. Till vardags går vi kanske inte runt och tänker på civilsamhället på det sättet, men många inslag vid toppmötet synliggjorde stora samhällsvärden hos sektorn och jag blev både inspirerad och stolt av att medverka.

Idéburen välfärd är ju i mångt och mycket också sprungen ur denna tradition. Till exempel skapades ju många av de ideella föreningar som idag driver socialt arbete, vård eller arbetsintegrerande verksamheter av civilsamhällets engagerade medborgare under förra och förrförra seklet. Och det händer än i dag.

Ett starkt fokus vid konferensen var hur vi inom Norden kan samarbeta för att utveckla civilsamhället och se till att dess fördelar och styrkor tas till vara i samhällsutvecklingen. Det är inte alltid lätt att se exakt hur vårt eget påverkansarbete kan dra nytta av vad våra motsvarigheter i Norge och Danmark gör, men på ett område ligger våra skandinaviska grannar definitivt före: andelen idéburna aktörer i välfärdsmixen är avsevärt högre där. Det är en inspirationskälla och något vi lyfter fram så ofta vi kan när vi argumenterar för bättre villkor för sektorn.

Sådana tillfällen är till exempel politikermöten och debattartiklar. Som framgår på annan plats i nyhetsbrevet svarade statsrådet Lena Micko på vår senaste artikel i Dagens Samhälle med ett löfte om att det ska komma en proposition till våren om idéburen välfärd. Det är positivt. Lite oroande är dock att det i hennes text smugits in en brasklapp om EU-rätten. Är de fortfarande osäkra på Finansdepartementet huruvida alla de noggrant utredda och remissbehandlade förslagen är i enlighet med EU-rätten? Eftersom det kommit ytterligare en dom från EU-domstolen sedan utredningen lades fram som pekar i ”vår” riktning tycker jag de nu borde lägga sina om och men åt sidan. Jag instämmer i ett känt sportvarumärkes slogan: Just do it!

 

 

Senast uppdaterad 2021-12-17

Fler nyheter från Famna