Åsa GunnarssonAktuellt, Möten och arrangemang

Novemberkonferens om våldsförebyggande arbete

Konferensen ”Våldsprevention – dåtid, nutid, framtid” arrangeras i Göteborg den 27 november. Den är del av “En vecka fri från våld” som pågår i slutet av november.

När började det våldsförebyggande arbetet mot mäns och killars våld i Sverige? Hur är nuläget? Vad finns det att göra i framtidens våldsprevention? Den 27 november 2020 bjuder bland annat Famna-medlemmen Unizon in till en heldag som kan upplevas både digitalt och på plats i Göteborg, utifrån de restriktioner som då gälle.

Konferensen är en återkommande del av En vecka fri från våld som i år arrangeras 23 till 29 november. Initiativet är skapat av Unizon och MÄN, och stöds av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Den som vill ha mer information om konferensen kan vända sig till Hanna Nordberg, sakkunnig våldsprevention på Unizon, hanna.nordberg@unizon.se, 0704-675257.

Senast uppdaterad 2020-09-24

Fler nyheter från Famna