Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Novus: Undersökning om betydelsen av vinst eller icke-vinst för bra kvalitet i vård och omsorg

Kvalitet och utförare
En första fråga gällde allmänhetens uppfattning om utförarens kvalitet påverkas av om utföraren drivs av vinst, eller är offentlig, eller är idéburen / icke-vinstdrivande.

Att idéburna levererar kvalitet anser flest inom befolkningen. Nästan två tredjedelar anser att idéburna vårdgivare ger bra kvalitet.
Färre i befolkningen anser att privata/ vinstsyftande företag presterar bra kvalitet, ca 50%.
Offentligt drivna vård- och omsorgsverksamheter anses av 60% ge bra kvalitet.

Möjlighet att välja
Bland allmänheten är önskemålet att kunna välja utförare starkt. Det är 70% som vill kunna påverka valet av utförare inom vård och omsorg och allra viktigast är valfriheten för de äldre.

Återinvestering av överskott
En överväldigande majoritet av befolkningen anser att inom vård och omsorg ska överskott återinvesteras. Det är 70% som har åsikten att överskott ska återinvesteras i verksamheten.

Stabilt över tid
Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton kommenterar:
– Samma frågor ställdes 2012, 2013 och nu igen 2017. I stora drag är opinionen stabil – idéburnas kvalitet har högt anseende, och 70% av befolkningen anser att överskott ska återinvesteras i verksamheten i stället för att delas ut till ägare i vinst. Det borde leda till fler beslut i kommuner och landsting som underlättar för idéburna verksamheter att erbjuda vård och social omsorg till medborgarna. Så är dessvärre inte fallet.

– För oss idéburna aktörer inom vård och omsorg är det glädjande både med den höga tilltron till idéburnas höga kvalitet inom välfärd, och bekräftelsen att en stor majoritet av befolkningen vill att överskott ska återinvesteras i verksamheten och utveckla kvaliteten. Det är precis vad de idéburna gör i vardagen.

Hela undersökningsresultatet finns på länk här.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna