Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Nu drar Famnas Tillväxtprojekt ”Tio2030” igång på allvar

Just efter årskiftet tillträdde projektledaren för Tillväxtprojektet ”Tio2030”, Klara Rapp. Vi passade på att ställa ett par frågor när hon hade en minut mellan sina många möten.

Vad har du gjort tidigare?
Jag kommer senast ifrån Naturvetarna, ett förbund inom SACO. Där var jag avdelningschef för förhandling- och medlemsservice. Dessutom är jag UGL-handledare. Fram till oktober 2020 kommer jag jobba 50% som projektledare i tillväxtprojektet och resten av tiden som konsult.

Hur känns det att börja i idéburen sektor?
Superspännande! Det är en sektor som har en viktig uppgift men som jag inte ännu har sett så mycket av. Jag är van vid att jobba utifrån värdegrund och idéer men här gör man andra saker och har en helt annan målgrupp.

Vad ser du mest fram emot i projektet? Att få jobba med organisationerna att nå sin fulla potential vilket i sin tur kan ge människor fler möjligheter till idéburen vård- och omsorg. Tillsammans kan vi nå Tio2030.

Senast uppdaterad 2020-02-20

Fler nyheter från Famna