Anders malmstenAktuellt

Nu har Famna två olika nyhetsbrev

Från och med denna vecka skickar vi ut två olika versioner av Famnas nyhetsbrev. Ett mer omfattande nyhetsbrev skickas till Famnas medlemmar och deras medarbetare, en kortare variant skickas till alla andra som är intresserade av att följa utvecklingen i idéburen sektor.

Du som prenumererar på Famnas nyhetsbrev vet att det normalt innehåller en blandning av allt från politik och utvecklingen inom den idéburna välfärden till information om medlemsmöten och utbildningar. Nu i höst kommer vi också att höja ambitionsnivån när det gäller att berätta om allt det viktiga arbete som Famna lägger ner på att påverka de politiska förutsättningarna för hela sektorn, något som du kan läsa om här och här.

För att inte nyhetsbrevet ska bli allt för omfattande för de läsare vi har som inte är intresserade av möten och annan information som främst vänder sig till medlemmarna kommer vi därför att göra två versioner av nyhetsbrevet:

  • Medlemmar – kommer att innehålla det mesta av de nyheter vi publicerar på Famnas webbplats. Förutom politik och omvärldsbevakning får läsarna även information om möten, utbildningar med mera som bara är öppna för medlemmar.
  • Allmänt – innehåller främst de nyheter som är intressanta för den som inte jobbar på en medlemsorganisation. Läsarna här får alltså inte information om möten och annan medlemsinformation.

Det är självklart upp till var och en vilket nyhetsbrev man vill abonnera på. Det är bara att anmäla här.

Vill du byta grupp kan du bara mejla till anders.malmsten@famna.org och berätta vilken version du vill ha.

Senast uppdaterad 2019-10-17

Fler nyheter från Famna