Åsa GunnarssonAktuellt

Ny arbetsgrupp i Famna Väst

Är du intresserad av att diskutera din roll som leverantör av boenden och finns i Väst-Sverige? Då är du välkommen att kontakta arbetsgruppen för boenden som finns inom medlemsnätverket Famna Väst.

– Famnas medlemmar i Västsverige har ett nätverk som kallas för Famna Väst, där vi ses cirka fem gånger per år. Vi arbetar med gemensam påverkan, framför allt mot lokal och regional politik och förvaltning, säger Emma Vento, verksamhetschef Stiftelsen Gyllenkroken.

Emma Vento, verksamhetschef Stiftelsen Gyllenkroken.

Om rollen som leverantör av boenden  

Nätverkets medlemmar skapade i fjol en arbetsgrupp kring den viktiga frågan om rollen som leverantör av boenden till Göteborgs stad. Det gäller sociala boendeformer, LSS och SoL-boenden, såväl som äldreboenden.

Emma Vento är sammankallande i gruppen. Övriga personer och verksamheter som ingår är Johanna Korol, Räddningsmissionen, Emma Lyrdal, Bräcke diakoni, Johan Gustavsson, Skyddsvärnet och Catarina Berndtsson, Göteborgs Stadsmission.

– Vi har som ambition att ses cirka fyra gånger per år för att identifiera och arbeta med gemensamma påverkansfrågor kopplade till rollen som leverantör till Göteborgs stad. Vår första gemensamma aktivitet var en debattartikel som Bräcke diakonis kommunikationsavdelning hjälpte oss med. Den publicerades i tidningen ETC början av november 2020, berättar Emma Vento.

 

Kontakta emma.vento@gyllenkroken.se om du vill veta mer om Famna Västs arbetsgrupp om boenden.

Senast uppdaterad 2021-04-28

Fler nyheter från Famna