Anders malmstenAktuellt, Medlemsnyheter

Ny Famna-medlem: Stiftelsen Linden fokuserar på varje individs behov

Stiftelsen Linden i Sörmland är en av Famnas nyaste medlemmar. Verksamheten fokuserar på att ge personer med autism och funktionsnedsättning ett gott vuxenliv. Vi ställde några frågor till Susanne Mulder, som är verksamhetschef.

Vad är stiftelsen Linden?

– Stiftelsen Linden startades 1990 av personer som arbetade inom landstingets särskola i Vingåker. Idén var att erbjuda boende till ungdomar som placerats på skolan vid 11-13 års ålder och som ”blivit kvar” när de slutat gymnasiet. De saknade nätverk i sina hemkommuner, som enbart svarat för kostnaden för skoleleven och glömt att väva in flytten hem. Eleverna hade inte heller föräldrar eller andra släktingar som hållit kvar kontakten så deras liv fanns i Vingåker, säger Susanne Mulder.

– 1995 utvecklades verksamheten med ytterligare en gruppbostad som uppfördes på landet utanför Vingåker.

Boendena för de personer vi vänder oss till ska var mycket väl skyddade och anpassade för att kunna ge dem ett gott liv och bygga trygghet. Vid den här tiden hade vi fått ett gott rykte inom den växande verksamheten som riktade sig till människor med diagnos inom autismspektrum, vårt fokusområde, berättar Susanne Mulder.

Stiftelsen har idag tillstånd för 21 boendeplatser enligt LSS 9:9 (bostad med särskild service för vuxna) samt 9:10 (daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder) fördelade på fyra geografiska områden i Vingåker och Katrineholms kommuner. Man tar placeringar från hela landet och har kö till sin verksamhet.

– Vi lägger stora ekonomiska resurser på det pedagogiska arbetet och hälsoarbetet. Vi har anställda resurspedagoger som i team stöttar upp föreståndarnas tankar om varje individs utvecklingsplan, från och med i vår även kopplat till Individens behov i centrum (IBIC) som grund. Vi tillhandahåller läkarexpertis inom allmänmedicin och specialistpsykiatri för att kunna erbjuda gott stöd i hemmet till dem som utifrån sina funktionsnedsättningar i princip är avstängda från den traditionella landstingsvården, säger Susanne Mulder.

Vilken är er grundläggande idé?

– Stiftelsens grundtanke är att erbjuda boende, daglig verksamhet och fritid anpassat utifrån varje enskild individs behov, styrkor och intressen. Inget boende är det andra likt. Det gäller innehållet i hyresgästens vardag, resurstilldelning i form av personal och stöd samt bostadens utformning och läge, berättar Susanne Mulder.

Varför valde ni att gå med i Famna?

– Vi kände ett behov av att hitta fler verksamheter med samma grund som vår där huvudinriktningen är individen i fokus och dennes rätt till utveckling och trygghet i livet. Dessa verksamheter hittade vi hos Famna med medlemmar i den idéburna världen, säger Susanne Mulder.

Vad är mest aktuellt hos er just nu?

– Vi startar upp en ny enhet den 1 mars 2020 och har i nuläget inga planer på att bli ännu större. Största hindret är att rekrytera personal som är intresserad av den kvalitativa utveckling vi hela tiden eftersträvar. Vi är inte en omsorgsverksamhet som enbart vill uppfylla de grundläggande kraven i livet såsom god omvårdnad och omsorg.

Det är både en styrka och en svaghet att verka i en liten kommun, vilket också är en utmaning att förhålla sig till, avslutar Susanne Mulder.

Senast uppdaterad 2020-02-20

Fler nyheter från Famna