Anders malmstenMedlemsnyheter

Ny chef för Palliativt centrum, Stockholms Sjukhem

Den 15 januari tillträdde Mats Brådman tjänsten som verksamhetschef för Palliativt Centrum. Mats Brådman är specialist i geriatrik och är även verksamhetschef för Brommageriatriken, ett uppdrag som han kommer att ha kvar.

– Vi är mycket glada över att Mats Brådman tillträder tjänsten om verksamhetschef för Palliativt Centrum, säger sjukhusdirektör Elisabet Wennlund. Mats är en erfaren chef och ledare med mycket goda kunskaper om vår verksamhet och vårt utvecklingsarbete. Stockholms Sjukhem har under de senaste åren genomfört tillväxtsatsningar både inom ASIH och slutenvården för att möta den stora efterfrågan på vårdplatser som finns i Stockholm.

Mats Brådman är specialist i geriatrik och har tidigare arbetat på Geriatriska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge samt som överläkare och läkarchef på Brommageriatriken. Han är verksamhetschef för Brommageriatriken sedan 1 mars 2009, ett uppdrag som han kommer att ha kvar. Mats Brådman är även ordförande och specialsakkunnig (SPESAK) i Stockholms läns landstings specialitetsråd för Geriatrik.

– Jag ser fram emot den spännande utmaning och möjlighet som det är att, tillsammans med enhetschefer och läkarchef, ta ansvar för Palliativt Centrums verksamhet och utveckling, säger Mats Brådman. Den palliativa vården i Stockholms län är, i och med vårdvalet, i förändring med stora utvecklingsmöjligheter både när det gäller innehåll och organisation och vi ska fortsätta att var drivande i den utvecklingen. Det finns också många naturliga beröringspunkter mellan den palliativa vården och geriatriken där vi kan utveckla samarbetet och bredda kunskapsutbytet.

Palliativt CentrumDen palliativa vården på Stockholms Sjukhem består av avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och specialiserad palliativ slutenvård. Vi har två palliativa slutenvårdsavdelningar, avd 2 och avd 4, med totalt 36 vårdplatser. Inom ASIH finns tre enheter: ASIH Innerstaden med 71 vårdplatser, ASIH Bromma och ASIH Järva med totalt 91 vårdplatser.

Senast uppdaterad 2015-01-16

Fler nyheter från Famna