Anders malmstenAktuellt, Möten och arrangemang

Ny konferens om hälsa, vård och omsorg

Nationella utvecklingskonferensen Hälsa Vård Omsorg har som mål att bli 2020 års viktigaste konferens för alla som vill bidra till att klara den framtida välfärden och skapa en hälsa för alla. Den äger rum 3-4 november i Göteborg. Nu öppnar möjligheten att bli del av programmet. Du kan anmäla ett seminarium, en föreläsning eller poster. På konferensens webbplats finns information om teman med mera, och det är nu öppet för att lämna in abstracts:

Detta är den första gemensamma, breda konferensen för hälso- och sjukvård, socialtjänst, myndigheter, akademi, patienter och studenter. Avsikten är att konferensen ska äga rum vartannat år. Här träffas förtroendevalda, chefer och medarbetare i regioner och kommuner samt studenter och patienter. Nationella utvecklingskonferensen Hälsa Vård Omsorg anordnas på initiativ av Sveriges Kommuner och Landsting.

 

 

 

Senast uppdaterad 2019-12-16

Fler nyheter från Famna