Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Ny kvalitetsrapport och rivstart 2021

”Kvalitet manifesteras i mötet med dem vi finns till för, kvalitet och tillväxt går hand i hand”. Så sammanfattar en medlem sin syn på hur kvalitetsarbetet bör integreras i verksamheten. En annan skriver ”vårt ledningssystem vilar stadigt på värdegrunden…” Om detta och mycket annat står att läsa i nyutkomna ”Idéburet kvalitetsarbete i coronatider”, årets kvalitetsrapport från Famna. Medlemmarna ger sin bild av hur de bedriver sin verksamhet och vilka förväntningar de har på Famna.

Kvalitetsrapporten blickar också framåt: vad vill medlemmarna att Famna bistår med under 2021? Där finns prioriteringsförslag och önskelistor med höga ambitioner och stora förväntningar på oss. Möjligen bortser de som svarat från hur litet kansli vi egentligen har. Men vi väljer att istället tolka det som att medlemmarna har stor glädje av de nätverk som medlemskapet utgör och därför har fortsatt höga krav på sig själva och andra i till exempel Kvalitetsnätverket.

Nysta bjuder in politiker

När regeringen tillsätter en utredning (SOU) bjuds ibland civilsamhällesföreträdare in att sitta med och tycka till i en referensgrupp till utredningen. I Nysta gör vi tvärtom: civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt bjuder in parlamentariker till en referensgrupp. Om detta skrev vi i en debattartikel i Altinget, där vi betonar att dialog är viktigare än någonsin. Polarisering och filterbubblor underminerar demokratin. Gensvaret? Försiktigt positivt, men vi väntar på definitiva ”jatack!” från Riksdagens samtliga partier.

Tillväxt och utveckling

Famnas årsmöte satte upp målet Tio2030 för några år sedan. Det innebär att vi till år 2030 anser att sektorn borde vara 10 procent av välfärden, mot dagens cirka 3 procent. 2019 höll vi toppmöte, Famna Summit, kring målet och i fjol bedrev vi Tillväxtprojektet med finansiering från Tillväxtverket och med Klara Rapp som projektledare. Nu vill vi ta nästa steg: vi arbetar just på ett förslag om ett flerårigt tillväxt- och utvecklingsprogram för att erbjuda medlemmarna ytterligare stöd och redskap för att vi ska kunna närma oss målet. Mer om det i kommande nyhetsbrev.

Trött på videomöten? Save the date!
Den 27 maj går Famnas årsmöte av stapeln och vi hoppas verkligen verkligen att det ska kunna bli ett årsmöte där vi får träffas och umgås på riktigt. Det går i så fall av stapeln i Stockholm, med en trevlig kvällsaktivitet och med en fin artist som pricken över i, i som ett möte irl

Senast uppdaterad 2021-02-24

Fler nyheter från Famna