Anders malmstenOkategoriserade

Ny larmrapport om fattiga i Sverige

 

Rapporten bygger på intervjuer med volontärer och andra medarbetare vid landets totalt sju stadsmissioner.

Rapporten presenteras i Göteborgs-Posten, som skriver att vissa grupper redan är identifierade av samhället som EU-migranter, papperslösa, människor med långvarigt ekonomiskt bistånd och deras barn.

Men därutöver har forskarna identifierat en grupp av fattiga som lever helt under radarn – osynliga i den offentliga statistiken. Gruppen har fått samlingsnamnet “de som hamnar emellan”.

– Det handlar om människor som lever i absolut fattigdom, de har inga pengar och vet heller inte vet när de får några. Det här är en grupp som vi tänkt kanske inte finns i Sverige men det gör den ju, säger Lennart Forsberg.

I gruppen finns människor som har levt på socialbidrag under lång tid, mellan 5 och 15 år, och som dras med skulder som måste betalas. Det leder i sin tur till att de bistånd de ändå är berättigade till inte räcker månaden ut.

I samma grupp finns unga som ännu inte kommit in i arbetslivet, pensionärer med låg pension, personer som befinner sig mellan två försörjningssystem, exempelvis a-kassa, sjukersättning, eller socialbidrag och till sist en kategori som inte vill ha kontakt med myndigheterna.

Forskningsrapporten betonar också att det är svårt att låta människor själva skatta sin fattigdom. I intervjuerna framkommer att människor med knappa resurser undviker att tala om sig själva som fattiga.

Länk till artikeln i Göteborgs-Posten här.

 

(Publicerad 150918)

Senast uppdaterad 2015-09-18

Fler nyheter från Famna