Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Ny mandatperiod, nya tag

Fick vi några svar under valrörelsen? I min förra blogg skrev jag att vi skulle passa på att fråga kandidater och andra företrädare för partierna vad de vill med idéburen välfärd kommande mandatperiod. Det vore en överdrift att påstå att denna fråga synts i många debatter. Valrörelsen dominerades av andra frågor. Men vi fick svar i några av de utfrågningar och seminarier vi själva ordnade.

I Göteborg var hela åtta partier (C, Fi, KD, L, M, MP, S och V) närvarande från kommun och region när Famna Väst bjöd in i valrörelsens slutskede.
Ett par entydiga resultat kom fram: en stark önskan om större närvaro av idéburna aktörer. En vilja att träffas och fortsätta dialogen.
Dock: Inget parti ville eller vågade sätta upp ett kvantitativt mål för andelen idéburna i slutet av mandatperioden. Jag pressade dem att komma med förslag på lämplig ambitionsnivå. Svar uteblev.
Här finns dock all anledning att fortsätta dialogen och att hitta lämpliga former för möten. En ny mandatperiod innebär också nytt folk på många poster. Vi måste delvis börja om och ”lära upp” nya politiker om vad idéburen välfärd är och kan erbjuda.

I Stockholm träffade vi fem ledande landstingspolitiker (gruppledare/landstingsråd) från lika många partier – tre (KD, L och M) från styrande alliansen och två (S, MP) från den rödgröna oppositionen. Hela seminariet finns inspelat och ligger på vår Facebook-sida.
Liksom i Göteborg ville stockholmspolitikerna ha nära dialog och fortsatt diskussion. I Stockholms läns landsting saknas dessutom en regional överenskommelse, till skillnad från Skåne och Västra Götaland.

Skåne hade en politikerträff i valrörelsen, i form av ett studiebesök hos vår nya medlem Furuboda i Yngsjö, men också ett par träffar med politiker redan i våras. Det har också varit fruktbara diskussioner med politiker från både partier som styr och partier i opposition.
Famna Syd fortsätter sitt systematiska arbete med att skapa dialog och hoppas träffa många av de nyvalda vid nästa träff, 11 oktober.

Upphandlingsfrågorna diskuterades också intensivt i Dalarna när Dormsjöskolan som firar 60-årsjubileum bjöd in till studiebesök och seminarium om idéburen välfärd, några dagar efter valet. I ljuvlig höstsol visade verksamhetschefen Rutger Zachau runt i den fina anläggningen som tar emot ett tjugotal pojkar från hela landet. På skolan får de en helhetsutbildning med tryggt boende och lugn och ro för skolarbetet. För många av dem innebär det en vändning och att de för första gången får en positiv inlärningsupplevelse och en skolgång som passar dem.
Sådana besök hos Famnas medlemmar ger mig ny energi och en stor glädje över att företräda idéburna verksamheter.

Senast uppdaterad 2018-09-18

Fler nyheter från Famna