Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Ny medlem 2016: Mobilitetscenter i Göteborg

Mobilitetscenter i Västra Frölunda i Göteborg är ny medlem i Famna.

Mobilitetscenter startades 2002 som ett projekt med rörelsehinderförbunden som pådrivande, tillsammans med Vägverket, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen för att klara en växande efterfrågan och behov: medicinska körkortsutredningar och bilanpassningar för personer med funktionsvariation.
Projektet fick Arvsfondsmedel.
”När projekttiden var slut handlade det om att överleva av egen kraft”, säger Ingrid Bolin, verksamhetschef på Mobilitetscenter.

Runt landet ser ansvaret olika ut för de medicinska utredningarna kring människor med funktionsnedsättning. På en del håll sorterar ansvaret under geriatrik, på andra håll är det rehab, eller att utredningarna specialiserat sig på antingen äldre eller yngre grupper.
Mobilcenter är annorlunda. Här blandas åldersgrupper och funktionsvariation.
Hit till Mobilitetscenter kommer ungdomar med funktionsnedsättning, föräldrar som har barn där bilen behöver anpassas, och funktionshindrade, samt äldre.statisk-rigg

Med hjälp av Coompanion startades Mobilitetscenter som en ekonomisk förening och drivs idag som en fristående verksamhet med uppdrag från sjukvård, habilitering och Försäkringskassan. Utredningarna utförs av legitimerade arbetsterapeuter med specialkompetens inom området. De bedömningsinstrument och metoder som används är vetenskapligt prövade.

Efter en sjukdom eller skada, demens eller annan neurologisk sjukdom, kan det finnas skäl att utreda om man kan fortsätta köra bil.
Den körlämplighetsutredning som utförs på Mobilitetscenter innebär att personen genomgår tester av bland annat motorik, reaktionshastighet, uthållighet, uppmärksamhet och koncentrationsförmåga som har betydelse för bilkörning.
Testerna kompletteras med en praktisk körbedömning i trafik med trafiklärare och arbetsterapeut som utför en gemensam bedömning av trafikbeteende och aktivitetsutförande.

På Mobilitetscenter finns t.ex. en kraftmätningsbil. Bilen är framtagen för att kunna mäta personens muskelkraft som behövs för att kunna hantera styr-, gas- och bromsreglage, och fungerar också som en utprovningsbil med olika typer av handreglage, och för träning av förflyttning i och ur bil.
För barn med funktionsnedsättning finns möjlighet att prova bilbarnstolar och andra hjälpmedel.

Kraftmätningsbil

Kraftmätningsbil

Den utrustning och det material som finns på Mobilitetscenter är unikt.
Förutom att ligga i tekniskt framkant och vara spjutspetsar så drivs ett samarbete med Göteborgs universitet där Mobilitetscenter håller föreläsningar för arbetsterapeuter om bilanpassningar, och det hålls nätverksträffar för arbetsterapeuter och kurser om bilanpassningar och bedömningar.

Mobilitetscenter har också sedan länge ett samarbetsprojekt med Väg- och Transportforskningsinstitutet (VTI) i Linköping, för att utveckla den körsimulator som finns, och som som testas parallellt med olika målgrupper på Mobilitetscenter och på VTI.

En drivkraft i verksamheten är att Mobilitetscenters personal träffar klienterna personligen, får vara delaktiga i att lösa vardagsproblem för människor.
”Vi är en verksamhet där vi i personalen direkt kan påverka själva inriktningen, styra, fatta beslut nära och verksamhetsinriktat”, säger Ingrid Bolin.

I stadgarna står att överskott ska stanna i verksamheten och återinvesteras, överskott betalas inte ut. Det finns ingen ekonomisk vinning, utan överskott används till att höja kvaliteten och bredda verksamheten.
”Vi sökte oss till Famna för att inte bli alltför isolerade i samhällsdebatten. Vi är egentligen varken offentliga eller rent privata. Det är ju skillnad mellan olika privata aktörer, och vi behöver höras i samhällsdebatten också”, säger Ingrid Bolin.

 

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna