Anders malmstenMedlemsnyheter

Ny medlem 2016: Reningsborg

”Titta på Youtube”, säger Mikael Albertsson, direktor på Reningsborg, då jag ringer. Där ska det finnas en film från starten.
Mycket riktigt. På Youtube finns en film från 1992 och dåvarande Reningsborg i Västra Frölunda, när grundaren Ingemar Götestam hade upptäckt det tomma, nedlagda reningsverket. Filmen visar förstörelse, krossat glas, klotter. Det är skräpigt och vandaliserat. Men filmen visar också gamla vackra trappräcken, högt i tak, hygieniskt vita kaklade väggar, som ett badhus.

Ur denna nedlagda industriborg kom att växa något nytt. angeredbutik4
”Det var en crazy start”, säger, Mikael Albertsson.
Nästa år är det 25-årsjubileum. Det har stått sig väl.

Reningsborg började med att Ingemar Götestam hade drivit musikcafé med ungdomar från Nordstan. Han upptäckte huset Reningsborg. Öde och väldig tornade byggnaden upp sig. En chans att bygga något nytt och stort.

Byggnaden hade använts av vemsomhelst ett antal år. Ett tillhåll. De som tagit den i besittning hade inte brytt sig särskilt. I grunden ett gediget bygge, men vandaliserat och misskött.

Idén om att starta ungdomsverksamhet ledde så småningom till stöd. Det behövdes pengar, och bidrag kom från regeringsdepartement och från Göteborg stad.

Ungdomar engagerades och engagerade sig själva.
”Det var ungdomar med missbruksproblem, och ungdomar som hade dratt hemifrån”, säger Mikael Albertsson.
Här förenades ungdomar i att skapa nytt från det gamla. Skräp rensades ut. Göran Johansson, Göteborgs starke man på den tiden, hade sett till att Göteborgs stad gått in med stöd. På filmen kan man se potentialen, storheten. Nytt byggdes upp.

”Från start”, säger Mikael Albertsson, ”var filosofin att bygga en bärkraftig verksamhet, ekonomiskt livsduglig, långsiktig och med minimalt beroende av stöd från myndigheter.
Det är alltid dilemma i början när ett projekt startas med projektstöd och att kunna leva vidare efter den första tiden. Det kan vara svårt att få ekonomisk stadga i föreningen, som gör det möjligt att styra över sig själv.”

En lösning på ekonomin var att köra second-hand-butik.second-hand-reningsborg
”När Reningsborg och Götestam startade second hand-verksamhet var det ett signum för att skapa detta utrymme av ekonomiskt oberoende. Den filosofin och inriktningen har fortsatt vara central för verksamheten”, säger Mikael Albertsson.

För 10-12 år sedan lades en fabrik i Angered ner, och i den tomma anläggningen startade Reningsborg ytterligare en second-hand-butik. Den butiken är numera en av Sveriges största i sitt slag.

Grovt sett ligger Reningsborg sydväst om centrala stan, och Angered i nordost. Redan innan Angereds-butiken hade Reningsborg haft en vision om att starta i nordöstra Göteborg, och den nya lokalen i Angered motsvarade alla visioner om detta.
Nu driver Reningsborg två second-hand-butiker. Butikerna ger intäkter och möjlighet till arbetsträning och arbete. Därmed skapas delar av den ekonomiska trygghet som behövs för föreningens oberoende.

Reningsborgs verksamhet är bred. Inom utbildningsområdet bedrivs läxhjälp så att ungdomar i högstadiet ska få fullständiga betyg. På en skola är det bara 45% av eleverna som haft fullständiga betyg, och skolan har bytt rektor ofta.
”En katastrof”, säger Mikael Albertsson.dot1

Dessutom driver Reningsborg utbildning med folkhögskolepedagogik för att ge ungdomar möjlighet att läsa in gymnasiet, med individuella pedagogiska lösningar för ungdomar som nästan gett upp hoppet om att klara skolan.

Fritidsgård är ett annat ben i Reningsborg.
Inom föreningen drivs sociala företag, där överskottet går till att anställa ungdomar inom Reningsborg där de kan arbeta i två år, medan ungdomarna matchas mot andra företag och kan komma in i stadiga jobb.

Förutom second-hand-butikerna finns Däck&Tvätt. De håller till i ett gammalt bussgarage och började som däckbyte och biltvätt. Numera är det livlig verksamhet året om, kunder vill få sina husbilar och små bussar tvättade, och en del kommer till och med för att få sina båtar vaxade.

”Det finns kriminella gäng som försöker fiska upp ungdomar. En del ungdomar är bara i högstadieåldern och ibland yngre än så. Och det finns unga som är beredda att göra vad som helst för att få vara med. Det är en parallell värld”, säger Mikael Albertsson, och menar att det är så otroligt viktigt att ge ungdomar alternativ.

Reningsborg samarbetar mycket med andra idéburna och det offentliga. Utbildningar drivs till exempel tillsammans med Räddningsmissionen, Sankt Lukas i Göteborg, Ljungskile folkhögskola och Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg.boende1

Tillsammans med flera andra idéburna har Reningsborg tre boenden för 70 ensamkommande flyktingbarn i Göteborg.
Det samarbetet växte fram ur det stora flyktingbehovet hösten 2015. Alla minns den desperation som grep omkring sig med förtvivlade människor som sökte sig från krig och våld till tryggare liv i Europa och Sverige. I Göteborg samlades idéburna föreningar för att möta behoven. Tillsammans lyckades de med kommunen skapa ett IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, för att skapa boende och liv åt de ungdomar som kom hit.

IOP är en ganska ny samverkansform mellan idéburna och offentliga, som jämfört med upphandlingar kan innebära att de idéburna har mer stabila och långsiktiga relationer med offentlig sektor och med sina sociala- och samhällsuppdrag, som t.ex. att driva flyktingboende, kvinnohus, vård eller liknande.

Reningsborg har dessutom en omfattande internationell stödverksamhet. Inriktningen är liknande: stöd till ungdomsverksamhet på Balkan exempelvis, och mot trafficking i Moldavien.
Reningsborg har second-hand-butiker i Polen och Rumänien, som i sin tur ger sina överskott till barn och ungdomar, samt möjlighet till arbetsträning och att vara mötesplats. angeredvaror2
Det är samma tanke där som här.

Reningsborg finns på länk här

 

Senast uppdaterad 2016-12-19

Fler nyheter från Famna