Anders malmstenAktuellt, Medlemsnyheter

Ny medlem – landsbygdsalternativet Furan i västerbottniska Bullmark

Den ideella föreningen Furan blev ny medlem i Famna i oktober. Verksamheten ligger i den lilla vackra byn Bullmark, cirka tre mil utanför Umeå. Vi ville veta mer om Furans verksamhet och varför de bestämt sig att gå med i Famna, så vi tog kontakt med Lena Lindholm som är verksamhetschef.

Lena Lindholm är verksamhetschef för Furan i Bullmark.

– Furan är en ideell förening som startade som en liten daglig verksamhet i projektform i slutet av 1980-talet. Vi fokuserade på yngre personer med intellektuell funktionsnedsättning som var oroliga och behövde röra på sig under dagarna. Detta föll väl ut och första gruppbostaden i Bullmark stod klar 1992 för fem personer. År 2000 öppnade vi ytterligare en gruppbostad för fem personer. Vi har startat ett mindre serviceboende sedan dess. Nu har vi precis byggt och invigt en ny gruppbostad i Bodbyn, 5 km härifrån, berättar Lena Lidholm.

Vilken är er grundläggande idé?

– Enligt stadgarna ska Furan bedriva ett landsbygdsalternativ med boende och daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning. Daglig verksamhet ska bestå av meningsfullt arbete, som till stor del har anknytning till skog och mark. Furan ska bedriva verksamheten på ett sådant sätt att personer med utvecklingsstörning erbjuds goda levnadsvillkor, säger Lena Lindholm.

Varför valde ni att gå med i Famna? 

– Vi valde Famna eftersom det är en idéburen organisation. Vi vill knyta band till andra verksamheter som arbetar och verkar som vi. Vi upplever att kunskapen om verksamheter utan vinstintressen är låg. Det verkar som att när folk hör ordet privat så handlar det alltid om pengar. Vi vill nå ut med verksamheter som inte handlar om vinstintressen utan om kvalitet, som ser personerna man jobbar med, som arbetar med etiska frågor med mera, säger Lena Lindholm.

Vad är mest aktuellt hos er just nu?

 Vår nya gruppbostad och att vi blivit så positivt bemötta av alla som bor och verkar i Bodbyn. Dessutom har vi precis fått tillstånd från IVO för den nya verksamheten och hoppas nu att intresserade kommuner hör av sig. Det är också glädjande att många anhöriga hör av sig om boende för sina barns räkning, samt att många är intresserade av att arbeta i vår nya gruppbostad, avslutar Lena Lindholm.

Läs mer om Furan via denna länk

Senast uppdaterad 2019-12-16

Fler nyheter från Famna