Aleksandra WassoAktuellt, Medlemsnyheter

Ny medlem: stiftelsen Parasoll

Famnas nyaste medlem är stiftelsen Parasoll som bedriver personligt ombud i stiftelseform. Parasoll har sedan flera år funderat på hur de ska förbättra sitt nätverk och sin omvärldsbevakning. I samband med pandemin blev det tydligare och de bestämde sig för att ansöka till Famna.

Parasoll är en brukardriven organisation som arbetar med att tillvarata de intressen som personer med psykisk funktionsnedsättning har. Stiftelsen strävar också efter att uppmärksamma strukturella fel i välfärden som personer med psykisk ohälsa kan mötas av.

Ett personligt ombud verkar för att skapa den bästa livssituationen utifrån individens behov och önskningar. Till exempel hjälper det personliga ombudet till med myndighetskontakter och med ansökningar av insatser som individen har rätt till. Genom att bevaka hur vård, service och stöd fungerar, kan de identifiera brister och föreslå förändringar.

– Det stöd som ett personligt ombud ger, ska främja återhämtning och inge hopp. Parasoll vill vara ett gott exempel och en förebild som en genuint brukardriven verksamhet utan vinstintresse. Parasoll har en fristående ställning och är politiskt och religiöst obundet säger Ingrid Palmberg, verksamhetschef på Parasoll.

Ingrid Palmberg fortsätter med att berätta om beslutet att gå med i Famna. Sedan flera år har det funnits funderingar om hur de skulle förbättra sitt nätverk och sin omvärldsbevakning. I samband med pandemin tydliggjordes detta, då blev det dags att ansöka om medlemskap i Famna.

– Arbetet under pandemin har gått förvånansvärt bra, mycket gick att göra på distans. Det har även resulterat i att vi i fortsättningen kommer att effektivisera vår tid med en del digitala möten. Både styrelsemöten och träffar med klienter kommer att kunna genomföras digitalt, säger Ingrid Palmberg.

Läs mer om Parasoll här.

Senast uppdaterad 2021-11-24

Fler nyheter från Famna