Aleksandra WassoAktuellt, Medlemsnyheter

Ny medlem: Uppsala Stadsmission vill växa

Uppsala Stadsmission, som bildades för åtta år sedan, är en av Famnas nyaste medlemmar. Att bli medlem i Famna har funnits på Uppsala Stadsmissions agenda under en längre tid, men som liten förening har man tidigare inte haft möjlighet.

Margaretha S Paras, direktor Uppsala Stadsmission.

– Vi ser att Famna arbetar oförtröttligt med våra sakfrågor gentemot myndigheter och politiker. Områden som vi tillsammans kan bli så mycket starkare inom. Civilsamhällets insatser behöver synliggöras och finansieras, säger Margaretha S Paras, som är stadsmissionens direktor.

Hittar nya vägar för tillväxt

Uppsala Stadsmission är en av landets totalt tio stadsmissioner och utgår från kristna diakonala grundvärderingar.

– Vi arbetar bland samhällets mest utsatta för att öka deras välbefinnande, motverka utanförskap och på så sätt bidra till ett mer hållbart samhälle. Stadsmissionernas gemensamma idépolitiska program tar upp de samhällsproblem som vi i Uppsala har valt att fokusera på. Målet är ökad egenmakt, livskvalitet och ökat välmående, säger Margaretha S Paras.

Uppsala Stadsmission ett flertal olika sociala verksamheter, allt från öppen dagverksamhet för hemlösa och integrationsprojekt för unga tidigare ensamkommande och fattiga EU-medborgare till matcentral med matsvinn för utdelning i matkassar och socialt företagande i form av arbetsträning och -rehabilitering. Verksamheten, som har ett 60-tal anställda och 150 volontärer, erbjuder också behandling av spelberoende i öppenvård.

Uppsala Stadsmission arbetar ständig med att kvalitetsförbättring och effektmätning.

– Vi försöker skapa tillväxt genom att hitta nya vägar som svarar mot de sociala behov vi möter. Några aktuella områden är stöd i boende, ungas behov och arbetsmarknadsinsatser, säger Margaretha S Paras.

Coronapandemins effekter

Liksom många andra verksamheter inom civilsamhället har Uppsala Stadsmission drabbats av pandemins effekter. De första månaderna innebar ett stort tapp i försäljningsintäkterna, framför allt inom secondhandverksamheterna. Man tvingades permittera medarbetare under några månader, men ett förbättrat budgetläge har inneburit att de flesta nu är tillbaka i arbete.

– Medarbetarna har varit på tå för att hitta lösningar som bidrar till minskad smittspridning. Vi har växlat upp genom att till exempel distribuera fler matkassar till dem som behöver, hålla enskilda kontakter med dem som isolerat sig med mera. Tack vare coronarelaterade projektmedel från bland annat Radiohjälpen kan vi nå fler med behov, säger Margaretha S Paras.

Senast uppdaterad 2020-09-24

Fler nyheter från Famna