Anders malmstenMedlemsnyheter

Ny medlem: Young Solidarity Foundation – psykisk hälsa lika viktig som fysisk

Young Solidarity Foundation är en nybildad ideell, fristående och opolitisk stiftelse med ändamålet att främja psykisk hälsa bland ungdomar och unga vuxna. Stiftelsen driver sedan hösten 2019 terapicentret 1825 på Kungsholmen i Stockholm. Nu är man ny medlem i Famna.

Annika Sten Pärson, Young Solidarity Foundation.

– Stockholms Stadsmission drev under många år en angelägen terapiverksamhet med fokus på unga vuxna mellan 18 till 25 år. När den riskerade att läggas ner tog jag och Göran Carlson, min medgrundare till stiftelsen Young Solidarity Foundation, beslutet att ta över verksamheten i oktober 2019 och driva den vidare i stiftelseform, säger Annika Sten Pärson, som är stiftelsens ordförande.  Hon har bland annat varit vd på en terapimottagning som drevs av en ideell stiftelse i New York under ett par år. Annika Sten Pärson och Göran Carlson har båda erfarenheter från näringslivet och ett stort socialt engagemang.

Terapicentret har fått namnet 1825-terapicenter för unga vuxna eftersom man vänder sig till unga mellan 18 och 25 års ålder. På 1825 finns en terapimottagning som drivs med anställda legitimerade psykoterapeuter och med terapeutvolontärer. En viktig del i verksamheten, parallellt med det kliniska arbetet, är opinionsbildning för att minska den psykiska ohälsan bland unga.

– Både Göran och jag har egna erfarenhet av hur psykisk ohälsa drabbar både på individ- och familjenivå. Vi tror på att liera oss med de unga vuxna och driva förändringsarbetet tillsammans med dem. Och vi tror på mer samarbete och öppenhet mellan de som idag arbetar med frågan, säger Annika Sten Pärson.

Samverkan och kraftfulla nätverk

Young Solidarity Foundation

Young Solidarity Foundation tror på vikten av samverkan och att föra dialog med såväl näringslivet som det offentliga och annan idéburen verksamhet. Därför har man blivit medlem i Famna.

– Redan tidigt var vi på det klara med att vi ville finnas med i ett sammanhang där det är möjligt. Vår stiftelse är en liten verksamhet med en stor och angelägen mission. För oss är det helt avgörande att finnas där gemensamma frågor drivs och där mötesplatser utvecklas, både mellan idéburna verksamheter och beslutsfattare i andra delar av samhället, säger Annika Sten Pärson.

En annan viktig fråga för stiftelsen är att bygga kraftfulla nätverk kring sitt fokus på psykiskt mående bland människor generellt och unga vuxna specifikt.

– Vi vill kunna bidra med vår kompetens och ser fram emot att lära av andra och ta del av den kunskap och erfarenheter som finns bland Famnas medlemmar och nätverk. Vi kommer att se fler och fler varianter av finansieringslösningar i den idéburna sektorn och här vill vi kunna vara med och bidra, lära och utvecklas vidare, säger Annika Sten Pärson.

200 unga vuxna i terapi

I mars började Lovisa Kim som verksamhetschef för 1825. Det gör att arbetet med att vidareutveckla verksamheten intensifierats.

– Varje vecka har vi över 200 unga vuxna i terapi på mottagningen och vi räknar med att kunna ta emot det dubbla efter sommaren. Vi jobbar också aktivt med att i samarbete med andra organisationer hitta former för att bedriva terapeutiskt arbete även utanför våra egna lokaler på Kungsholmen, och för att kunna vara på plats där behoven är som störst på de ungas egna villkor. Vi hoppas också kunna fortsätta att rekrytera nya terapeutvolontärer till verksamheten, säger Annika Sten Pärson.

1825 måste också se hur man på bästa sätt kan bidra när den psykiska ohälsan riskerar att öka i samband med coronakrisen. Här kommer behovet av samverkan mellan olika parter i allra högsta grad att vara viktig, anser Annika Sten Pärson.

Senast uppdaterad 2020-05-18

Fler nyheter från Famna