Anders malmstenOkategoriserade

Ny rapport från Temagruppen Entreprenörskap och Företagande

Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi har kommit med en ny rapport: ”Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin”. En rapport om möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala företag samt förslag på hur fler skulle dra nytta av en satsning på sådana företag.
Rapporten finns för nedladdning på http://www.temaef.se

Temagruppen har också en studiehandledning till materialet ”Att lära av mirakel”.
Många använder ”Att lära av mirakel” i sina utbildningar i, och om, arbetsintegrerande sociala företag. Nu har Temagruppen tagit fram en studiehandledning till denna. I studiehandledningen diskuteras de särskilda utmaningar som arbetsintegrerande sociala företag står inför. Studiehandledningen ger till exempel förslag på hur studiegrupper kan arbeta med diskussionsfrågor, studiebesök, fördjupningar, utifrån gruppens egna behov.
Studiehandledningen finns för nedladdning på Temagruppens hemsida http://www.temaef.se

Senast uppdaterad 2014-04-01

Fler nyheter från Famna