Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

Ny regering – tillbaka på ruta noll?

2 november: civilministern svarar på vår debattartikel att det kommer en proposition om idéburen välfärd till våren.
30 november: Civilministern avgår. Ny civilminister tillträder.
3 december: Famna och Studieförbunden ber att få träffa den nya ministern, Ida Karkiainen.
13 december: ministern assistent meddelar att ministern inte har tid att träffa oss ”i nutid”.

Är detta illavarslande eller endast ett utslag av turbulens kring en ny minister? Jag hoppas förstås på det senare, det vill säga att ointresset är övergående. Men är det någonting jag tycker den nya civilministern borde ta tag i som en första arbetsuppgift så är det att se till att propositionen om idéburen välfärd kan läggas på Riksdagens bord för behandling under våren. Kommer inte förslagen nu kan de inte bli verklighet denna mandatperiod. Det är två år sedan utredningen överlämnades till regeringen, ett och ett halvt år sedan remisstiden gick ut och alltså lika lång tid som beredning av ärendet har pågått på finansdepartementet.

Jag tror inte att en ny lag som definierar idéburna aktörer, en bättre LOU eller en bättre LOV över en natt kommer att förändra förutsättningarna för idéburen tillväxt. Men jag vet att utan dessa förändringar blir det mycket svårt för sektorn att utvecklas i rätt riktning.

TUT fortsätter under 2022

För att nå målet Tio2030 behövs också entreprenörskap och innovationskraft hos de idéburna aktörerna själva.

Året har inneburit en rad erbjudanden och aktiviteter tillsammans med medlemmarna för att utveckla just sådant. Inom ramen för TUT (Tillväxt och Utveckling Tio2030) har du som medlem kunnat ta del av allt från workshops om ledarskap och strategiarbete, till frukostseminarium om IOP och en hel förmiddag om hur region och kommun fungerar. Under 2022 fortsätter vi med dessa interna utbildningar som visat sig mycket uppskattade.

Tillväxtrapporten
I veckan presenterade vi årets tillväxtrapport, som visar hur det gått för Famnas medlemmar. Det är årsredovisningsdata från 2020 som ligger till grund för rapporten. Altinget skriver om den med rubriken ”Idéburna aktörer i välfärden ökade sin omsättning – trots pandemin”. Jag tror att en del av tillväxtökningen också skedde ”tack vare” pandemin: en del av de ökade behoven som de idéburna mötte under året kunde finansieras genom olika coronastöd och kanske också utökade gåvor. Tillväxttakten var alltså hygglig. Marginalerna är dock små, så små att utan ett positivt finansnetto går det hela inte ihop utan hamnar på minus. Ett annat sätt att uttrycka det är att konstatera att många idéburna aktörer subventionerar välfärden: de får av kommuner och regioner inte betalt så att det täcker alla kostnader. Än mindre genereras ett överskott som kan användas för utveckling och investeringar. Även detta faktum måste vi ta upp med politiker framöver och då kanske framförallt på regional och kommunal nivå. Läs gärna hela rapporten på vår webbplats.

God jul och gott nytt år!
Detta är årets sista blogg och som vanligt kan vi blicka tillbaka på ett synnerligen händelserikt och intensivt år. Jag önskar alla medlemmar och alla andra läsare av bloggen riktigt fina helgdagar och ett riktigt gott nytt år!

Senast uppdaterad 2022-01-25

Fler nyheter från Famna