Åsa GunnarssonAktuellt

Ny studie om hur idéburna arbetar med långtidsarbetslösa

”Helhetsgreppet” är en ny och unik kartläggning av idéburna organisationers möjligheter och utmaningar att stötta människor till sysselsättning, utbildning eller jobb. Studien utfördes av Famna under 2021, och projektledare har Christine Funck Ritshoff varit.

Christine Funck Ritshoff, projektledare för Helhetsgreppet.

– För att fullt ut kunna bidra med det målgruppen behöver måste idéburen sektor få möjlighet att ta ett större ansvar. En nödvändig förutsättning för detta är att det finns objektiv kunskap om vad verksamheterna kan göra när de får möjlighet att ge fler insatser under samma tak och följa individen i flera steg. Ett projekt skulle kunna utformas som en testbädd med fokus på fler insatser under samma tak där man använder lämpliga metoder för att mäta utfallet, skriver Christine Funck Ritshoff i Helhetsgreppet rapport 2021.

Helhetsgreppets slutsatser

En stor del av de idéburna organisationer som är anslutna till Famna når målgrupper som redan är i eller riskerar långtidsarbetslöshet. Upparbetade metoder med särskilt fokus på allians mellan verksamhet och individ innebär goda förutsättningar och en unik position att överbrygga de hinder på individnivå som försvårar målgruppens möjlighet att etablera sig på eller återgå till arbetsmarknaden.

Utöver arbetsmarknadsinsatserna för utsatta individer utgör verksamheterna också ett betydelsefullt bidrag till den cirkulära ekonomin inom återvinning, återanvändning samt rekonditionering. Det finns stora möjligheter att vidareutveckla detta område för att skapa fler jobb för de i behov av anpassade arbetsplatser.

Om projektet

34 av Famnas 54 Stockholmsmedlemmar har bidragit med information och ett 20-tal intervjuer har genomförts. Verksamhetsledare för arbetsintegrerande sociala företag, daglig verksamhet, skola, boende med mera har bidragit med sina erfarenheter och kunskap. Rapporten är finansierad av Europeiska Socialfonden, Svenska ESF-rådet.

Utlysningen av ESF:s kommande program 2021-2027 väntas öppna tidigast i april 2022.

– Famna ser fram emot att då tillsammans med medlemmarna som deltagit i förstudien utveckla de rekommendationer och projektidéer som arbetet resulterat i, säger Christine Funck Ritshoff.

Om du har frågor rörande studien, kontakta info@famna.org

Senast uppdaterad 2022-01-25

Fler nyheter från Famna