Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Ny Tillväxtrapport på väg

Famnas Tillväxtrapport 2016 finns på länk här.

Det är fint hos Famnas medlemmar

Nu har jag gjort studiebesök hos nästan en tredjedel av Famnas medlemmar. En sak som slår mig är att miljöerna är så vackra och genomtänkta.

Åsa Hallgren, direktor/VD Stora Sköndal

Åsa Hallgren, direktor/VD Stora Sköndal

Stiftelsen Gyllenkroken där jag var för ett par dagar sedan och träffade Emma Simonsson Vento huserar i två gula 1700-talshus i centrala Göteborg, med karaktär, stämning och egen biodling.
Stiftelsen Stora Sköndal där jag var i somras och träffade Åsa Hallgren ligger naturskönt utanför Stockholm i – just det – en skön dal. Med sjö dessutom. (Min bild tagen med mobiltelefonen gör stället inte riktig rättvisa, men visar en glad direktor…)

Är det endast tur som gör att idéburna verksamheter så ofta återfinns i dessa speciella miljöer? Jag tror inte det. I vissa fall rör det sig om donationer av mark eller fastigheter för längesedan och då har ju givaren tänkt ut att det ska bli fint och bra för äldre, sjuka eller andra som berörs av verksamheten. Hos Åsa Hallgren på Stora Sköndal är det ett jätteområde med ett stort antal fastigheter där rehabilitering, äldreboende och asylboende samsas med studenter vid högskolan och personalens utrymmen.

I Gyllenkrokens fall är det inte ett eget fastighetsinnehav men däremot ledning och deltagare som skapat en miljö både ute och inne som känns välkomnande och personlig.

Biodling, Gyllenkroken

Biodling, Gyllenkroken, med biodlaren Leif Fernberg och ett antal flitiga bin

Verksamhetschefen Emma Simonsson Vento och hennes medarbetare betonade att ”vi har ingen makt över folks liv. Vi är inte Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller A-kassan som ställer krav eller betalar ut pengar. Hit kommer människor frivilligt”.
Och då är det förstås helt avgörande att också miljön är attraktiv. Gyllenkroken startade i slutet av 1980-talet som ett Arvsfondsprojekt för personer med psykisk funktionsnedsättning och deras anhöriga. Några år senare skapades in stiftelse och verksamheten permanentades. I såväl Aktivitetshuset, med restaurangkooperativet Café Koopen, som i boendet fick jag ta del av en ledarstil som jag tror kan beskrivas som ytterst demokratisk.

Emma Simonsson Vento, verksamhetschef Gyllenkroken

Emma Simonsson Vento, verksamhetschef Gyllenkroken

Behandlingsassistenterna verkade lika engagerade och delaktiga i bekymren med upphandlingsfrågor och avtal med kommunerna, som verksamhetschefen. I Aktivitetshuset samsades deltagare och personal på ett sätt som inte omedelbart urskiljer vem som är vem.

Kom till Falköping!

Emma som är chef på Gyllenkroken är en av dem som kommer till Famnas stora medlemskonferens i oktober. Glöm inte att anmäla dig du också!

Anmälningslänk hittar du här

Gyllenkroken. Kattis Haglund, Emma Simonsson Vento, Annica Engström, Kjell Andersson

Gyllenkroken. Kattis Haglund, Emma Simonsson Vento, Annica Engström, Kjell Andersson


Programmet ser du här

 

Senast uppdaterad 2016-10-24

Fler nyheter från Famna