Aleksandra WassoAktuellt

Ny utlysning av statsbidrag till ideella organisationer

Det nu går det att ansöka om ”statsbidrag för 2021 till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19”. 

Ansökan görs via Socialstyrelsen, som på sin hemsida informerar att: ”Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer, våldsutsatta kvinnor, barn och hbtqi-personer samt mot våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.”

”Syftet med statsbidraget är att stödja vissa ideella organisationer som med anledning av utbrottet av covid-19 behöver anpassa eller förstärka sin stödverksamhet för att möta ökade eller förändrade behov till följd av utbrottet av covid-19 inom följande områden:

  1. barn i utsatta situationer,
  2. våldsutsatta kvinnor, barn och hbtqi-personer,
  3. våld i nära relationer,
  4. hedersrelaterat våld och förtryck”

Sista ansökningsdag är 2021-04-13. För mer information och kontaktuppgifter vid eventuella frågor, se Socialstyrelsens hemsida.

 

 

 

Senast uppdaterad 2021-04-28

Fler nyheter från Famna