Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Nya aktörer inom vården

Dagens Medicins undersökning om vad som hänt sedan valet visar att nya vårdenheter är på gång i 9 av de 21 landstingen och regionerna.

De flesta vårdcentralerna ska drivas av mindre lokala företag, skriver Dagens Medicin.

En regionrepresentant menar att läkarbristen är ett mycket större hinder för utbyggnad av primärvården än den pågående statliga utredningen som bland annat tar upp frågan om vinstbegränsning.

Och i Jönköpings län har samtliga vårdgivare förlängt sina kontrakt. Regionens medicinska rådgivare Per Malm säger till Dagens Medicin att det i länet mest finns småföretag som drivs av läkare själva, och stiftelsen Bräcke diakoni. Och: ”De har nog en annan syn än storföretagen i vinstfrågan.”

Lars Pettersson, generalsekreterare på Famna, anser att övertonerna i kritiken mot Reepalus utredning är en del i ett politiskt spel. Och att det är olyckligt.

”Reepalus utredning är mycket viktig, inte minst uppdraget att se över stöd och tillväxt för idéburen välfärd. Vi hoppas på förslag och initiativ som ger tillväxtstöd för idéburna vård- och omsorgsverksamheter, som återinvesterar överskottet för att ge ännu mer kvalitet åt brukare och patienter.

Det finns några centrala punkter där det behövs politiska initiativ för att få snabbare tillväxt av idéburna aktörer och där Reepalus utredning kan få stor betydelse: Det behövs tillgång till att låna investeringskapital, bättre upphandlingsregler som premierar kvalitet och långsiktighet, bättre näringspolitik för idéburna.”

 

(Publicerad 150508)

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna