Pernilla JonssonAktuellt

Nya bestämmelser om personlig assistans

Från och med 1 januari i år finns nya och ändrade bestämmelser om personlig assistans enligt LSS. De nya bestämmelserna finns sammanfattade nedan och i botten hittar du en länk direkt till Socialstyrelsens meddelandeblad.

  • Två nya grundläggande behov har tillkommit. Det första handlar om stöd på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga skada. Det andra avser stöd vid egenvård på grund av vissa medicinska tillstånd.
  • Kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser ska beaktas som en del av grundläggande behoven personlig hygien, måltider, av- och påklädning och kommunikation med andra.
  • En reglering av hur föräldraansvaret ska beaktas vid bedömningen av ett barns rätt till personlig assistans och i vilka fall något föräldraansvar inte ska beaktas.
  • Den tidigare 65-årsgränsen avseende förutsättningarna för personlig assistans efter viss ålder höjs till 66 år.
  • Att personlig assistans inte lämnas för sjukvårdande insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL.

Här finner du Socialstyrelsens meddelandeblad. 

Senast uppdaterad 2023-02-23

Fler nyheter från Famna