Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Nya medlemmar i Famna

Hela Människan
Hela Människan Huddinge Botkyrka Salem arbetar med att göra skillnad för människor i utsatta livssituationer.

Arbetet bygger på rehabilitering och detta bedrivs genom sociala företag som består av en stor secondhand butik, café och andra sociala företagsgrenar.

Hela Människan arbetar med att skapa mötesplatser för personer i hemlöshet, i aktivt missbruk och stödgrupper för anhöriga i familjer. Föreningen bedriver sitt arbete genom ett förhållningssätt som är salutogent, vilket innebär att de utgår från det friska och fungerande hos en människa. Känslan av sammanhang (KASAM) eftersträvas.
Organisationen har funnits sedan 1980 i Huddinge, Botkyrka och Salem.

Fairways engagemangsboende AB
Fairways Engagemangsboende AB är ett gemensamt initiativ mellan Bräcke diakoni och Göteborgs Kyrkliga Stadsmission.
Fairways Engagemangsboende bygger på ett helt nytt koncept och stöttas av Svenska kyrkan med utvecklingsmedel.
Fairways är ett ickevinstdrivande aktiebolag, dock eftersträvas ett överskott för att säkerhetsställa verksamhetens tillväxt. Verksamheten grundas på att utveckla boendelösningar som kallas engagemangsboenden. Namnet kommer av att ändamålet inte endast är en bostad utan utgörs av ett aktivt arbete för integration i det svenska samhället.

Bolaget grundades 2016 och under 2017 har arbetet kommit igång.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna