Anders malmstenAktuellt, Medlemsnyheter

Nya medlemmen Blå Vägen – önskar rättvisa villkor för de sociala företagen

Blå Vägen är en av Famnas nyaste medlemmar. Det är ett ickevinstdrivande socialt företag i Stockholms län som hjälper arbetslösa och sjukskrivna tillbaka till arbetslivet. Det gör man genom att erbjuda kompetenshöjande insatser, arbetsträning, praktik, rehabinsatser och matchning mot arbete. Målet är att bidra till människors delaktighet och integration i samhället baserat på allas lika värde.

Ulla-Mai Ceder Lindberg, verksamhetsansvarig på Blå Vägen.

– Vi tillhör nykterhetsrörelsen och dess folkrörelsenätverk som vi bidrar till genom barn-, ungdoms- och äldreverksamheter och olika föreningsaktiviteter. Vi har också ett stort nätverk av arbetsgivare från olika branscher och hjälper varje år hundratalet personer att få jobb främst externt, men också i vårt eget företag, berättar Ulla-Mai Ceder Lindberg, som är verksamhetsansvarig på Blå Vägen.

Blå Vägen ger sina deltagare möjlighet att arbeta självständigt under ledning av handledare på arbetsträningsplatsen. Arbetsuppgifterna anpassas efter deltagarnas förmåga och ökande kunnighet och självständighet. Blå Vägen hjälper också dem som vill starta eget företag att komma igång.

– Vårt arbetssätt gör att deltagarna blir aktiva på arbetsplatsen och får ett socialt sammanhang som stärker deras självkänsla, säger Ulla-Mai Ceder Lindberg.

Rättvisa villkor för de sociala företagen

Blå Vägen har länge sökt en organisation med rötter i och kunskaper om den sociala ekonomins frågor som kan ge stöd och hjälp åt medlemmarna så att de kan växa som företag.

– Vi har efterlyst sociala ekonomins motsvarighet till Svenskt Näringsliv och Almega – som kan påverka och upplysa beslutsfattare om varför det är viktigt för samhället att ha välskötta sociala företag som kan vara med och lösa viktiga samhällsproblem. Famna är en bra väg där vi kan få hjälp med detta. Dessutom är det jättebra att gå ihop med andra för erfarenhetsutbyte, dela kunskaper med varandra och hjälpas åt på olika sätt, säger Ulla-Mai Ceder Lindberg.

Viktigt för Blå vägen är bra och rättvisa villkor för de sociala företagen, främst när det gäller upphandling och uppdrag.

– I nuläget är vi satta på undantag jämfört med de stora kommersiella företagen. Vi behöver ett bra språkrör som Famna för våra frågor, säger Ulla-Mai Ceder Lindberg.

Fokus på coronaviruset

Viktigaste utmaningen för Blå Vägen är att få uppdrag och tillräckligt många deltagare för att klara av att driva och utveckla verksamheten. Ulla-Mai Ceder Lindberg pekar bland annat på oklarheterna kring vad som ska hända med Arbetsförmedlingen framöver, en viktig fråga för Blå Vägens målgrupper som står långt från arbetslivet.

– Men i det allra närmaste nuläget är det mest fokus att hantera allt som har med coronaviruset att göra.  Men det är förhoppningsvis över om några månader, avslutar Ulla-Mai Ceder Lindberg.

Mer information på Blå Vägens hemsida via denna länk.

Senast uppdaterad 2020-04-20

Fler nyheter från Famna